Canal empresa

Coincidint amb el llançament de la nova web de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya inaugurem el Canal empresa, un espai virtual exclusivament reservat a les empreses associades que col·laboren i participen amb l’associació, per difondre les seves notícies d’interès pel sector.

L’AAC te l’objectiu d’establir nous lligams i vies de col·laboració amb les principals empreses del sector de l’arxivística i la gestió documental.

Es convida a aquestes entitats a ser associades institucionals i subscrivint convenis i acords win-win que ofereixin avantatges als professionals dels arxius. 

Contacta amb la vocalia d’Empresa i Innovació: empresa@arxivers.com