Avantatges oferts als associats i associades

L’AAC subscriu convenis i acords de col·laboració amb entitats diverses per tal que tots els associats puguin gaudir de beneficis i descomptes a l’hora d’utilitzar determinats serveis, com ara assessorament legal o financer, assegurances o, fins i tot, entrades a preus reduïts a museus i espectacles.  

En aquest apartat trobareu els beneficis que ofereixen aquestes empreses a tots els socis de l’AAC, així com un recull d’empreses vinculades a l’arxivística que presten serveis i productes que poden ser d’ajut als professionals i les institucions d’arxiu.