[04/2022] Seminari sobre novetats del Reial Decret 203/2021 i el seu impacte en la gestió de documents i expedients

[04/2022] Seminari sobre novetats del Reial Decret 203/2021 i el seu impacte en la gestió de documents i expedients

Seminari que tracta sobre les novetats del Reial Decret 203/2021 i el seu impacte en la gestió de documents i expedients.

Objectius

L’adquisició dels continguts teòrics i pràctics, que es fonamentaran en l’aprenentatge del marc jurídic, dels instruments bàsics i de  la seva incidència en el camp de la gestió documental del Reial Decret 203/2021, lligat als quatre grans objectius d’aquest, consistents en millorar l’eficiència administrativa, incrementar la transparència i la participació, garantir serveis digitals fàcilment utilitzables i millorar la seguretat jurídica en les administracions publiques, consolidant reglamentàriament el canvi de paradigma iniciat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en el sentit que la tramitació electrònica dels procediments constitueix l’actuació habitual de les Administracions Públiques.

Programa

 • Context normatiu
  •  Antecedents.
  • Llei 39/2015 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Principis generals
  • Els principis de neutralitat tecnològica i d’adaptabilitat al progrés de les tecnologies i els sistemes de comunicacions electròniques.
  • El principi d’accessibilitat.
  • El principi de facilitat d’ús.
  • El principi d’interoperabilitat.
  • El principi de proporcionalitat.
  • El principi de personalització i proactivitat.
 • Portals d’internet, Punt d’ accés general i seus electròniques
 • Procediment administratiu
  • Identificació i autenticació de les Administracions Públiques i les persones interessades.
  • Registres, comunicacions i notificacions electròniques.
  • Actuació administrativa automatitzada.
  • Règim d’esmena.
 • L’expedient administratiu electrònic
  •  Document administratiu electrònic.
  • Còpies autentiques.
  • Dret d’accés.
  • Temps de conservació i destrucció de documents.
 • Arxiu electrònic
  •  Conservació dels documents electrònics.
  • Arxiu electrònic únic.
 • Relacions i col·laboració per mitjans electrònics entre administracions públiques

Formador

Roger Cots Valverde

Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (2003)

Vicesecretari General de l’Ajuntament de Sant Feliu de LLobregat.

Professor associat de dret públic de la Uniuversitat Autònoma de Barcelona (UAB).

President de la Comissió Permanent i vocal del Plenari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya (CNAATD).

Vocal del Consejo Nacional de Archivos de Catalunya.

Membre del Consell Assessor Professional de l’ Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Membre del Consell editorial de la Revista El Consultor de los Ayuntamientos. Wolters Kluwer.

Participants màxims: 30

Durada: 2 hores, de 16 a 18h (virtual)

Preu: 18 € (36 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 14 d’abril. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi). 

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció: Fins l’11 d’abril.

 

Inscriu-te al curs!