[06/2022] Curs sobre els documents efímers impresos: estudi, gestió i conservació.

[06/2022] Curs sobre els documents efímers impresos: estudi, gestió i conservació

Curs en el que s’analitza la tipologia de materials efímers,  la seva evolució històrica i característiques. Així mateix, es presentaran els trets bàsics per a discernir cadascun dels aspectes fonamentals de les diferents tècniques de producció dels efímers. També és parlarà de la salvaguarda i gestió dels efímers a les institucions patrimonials i col·leccions públiques i privades.

Objectius

Referits a coneixements:

 • Analitzar els factors tecnològics, socials i econòmics que han determinat les formes de creació, transmissió i ús del material efímer.
 • Conèixer els tractaments donats als materials efímers a de les col·leccions i fons dels centres patrimonials.

Referits a habilitats, destreses:

 • Identificar les característiques materials i les tècniques de producció del efímers.
 • Identificar les necessitats claus de conservació preventiva dels materials efímers.

Referits a actituds, valors i normes:

 • Reconèixer el valor de la informació dels impresos efímers al llarg de la història.

Programa

17 de maig 2022

 1. El món de l’efímer: definició i col·leccionisme (Isaura Solé) 1h. Català
 2. Les tècniques de producció de l’efímer: de les impremtes artesanals a les tècniques fotomecàniques. 1 h. (Pedro Rueda). Castellà
 3. Les tipologies del material imprès efímer. 2 h. (Pedro Rueda). Castellà.

19 de maig 2022

 1. La preservació del material efímer. 1 h. (Berta Blasi). Català
 2. Descriure l’efímer. 2 h. (Jesús Gascón). Català
 3. La gestió d’una col·lecció: estudi de cas. 1 h. (Elisa Regueiro). Català

Formador

Berta Blasi

Diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat de Document Gràfic (ESCRBCC) i Llicenciada en Documentació (UB). Des del 2008 és gerent a “BBlasi – conservació i restauració”, taller especialitzat en la conservació i restauració del patrimoni documental i l’obra gràfica. Té una dilatada experiència professional en assessorament i intervenció tant en institucions públiques com privades, i considera primordial la formació continuada i la difusió dels coneixements adquirits amb els anys treballant per arxius, biblioteques i museus de tot el país.

Jesús Gascón

Llicenciat en Documentació i Diplomat en Biblioteconomia i Documentació. Professor de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona des de 1994, en assignatures d’anàlisi documental i catalogació, d’història, anàlisi i tractament documental dels impresos antics. Ha coordinat les assignatures de pràctiques curriculars del grau i del Màster de Col·leccions Patrimonials. Ha treballat en biblioteques universitàries i ha impartit sessions i seminaris sobre patrimoni i llibre antic en la Università di Roma La Sapienza, Università della Calabria (Itàlia) i Universitat Autònoma de San Luis Potosí (Mèxic), i a institucions catalanes. Ha estat editor responsable de la revista Item, revista de biblioteconomia i documentació i assessor de KO, Knowledge organization i és membre de les juntes del Capítol Ibèric d’ISKO, de la BOBCATSSS Association i de la Comissió de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya, responsable de la implantació de RDA.

Elisa Regueiro

Llicenciada en Història de l’art per la Universitat de Barcelona, postgrau en Gestió i preservació de documents electrònics per la Universitat de València. Ha realitzat estudis històrico-arquitèctònics catalogats patrimonialment en la ciutat de Barcelona per al Departament de Patrimoni arquitèctònic de l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat documentalista d’exposicions d’art com “Jaume Huguet. 500 aniversari” i col·laborat en projectes col·lectius com el “Diccionari crític d’iconografia occidental”. Actualment treballa com a tècnica en gestió documental en el departament de Gràfics a l’Arxiu Històric de Barcelona realitzant, entre altres, la identificació, definició i tractament arxivístic de les col·leccions d’Ephemera.

Pedro Rueda

Llicenciat i doctor en Història. Coordinador del Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials i professor agregat a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Investigador principal del projecte “Saberes conectados: redes de venta y circulación de impresos en España y Latinoamérica” (HAR2017-84335-P), membre del grup de recerca consolidat “Estudis d’Història Cultural” de la Universidad Autónoma de Barcelona i membre del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la UB. És especialista en patrimoni bibliogràfic, amb publicacions de bibliografia, història de la circulació de l’imprès i les xarxes de distribució del llibre, i estudis al voltant de la formació i disgregació de col·leccions.

Isaura Solé

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials per la mateixa universitat i màster en Anàlisi i Avaluació d’Obres d’Art per la Universitat de Lleida. L’any 2020 va obtenir el doctorat en Informació i Comunicació a la Universitat de Barcelona amb la tesi titulada Ex fumo dare lucem. La configuració de la indústria gràfica a Barcelona durant la segona meitat del segle XIX (1845-1900) i les seves línies de recerca es centren en les arts gràfiques de la segona meitat del segle XIX i l’ephemera en totes les seves vessants. Actualment treballa de documentalista en entitats com el Museu de la Música de Barcelona i la Fundació Pau Casals i ha format part de projectes col·lectius com el CATiCAT (Catàleg d’Instruments de Catalunya). També està vinculada a projectes d’àmbit local com l’Inventari del Patrimoni Fluvial del Gaià i està al capdavant de “Recuperem la memòria de Sant Magí de la Brufaganya”, un projecte de recuperació de memòria oral.

Participants màxims: 20

Durada: 8 hores, en horari de 16h a 20:15h (amb descans de 15 minuts)

Preu: 72 € (144 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 17 de maig  i 19 de maig. Sala Abat Escarré (C/ Rocafort, 242 Bis – planta baixa 08029 – Barcelona)

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció: Fins el 12 de maig

Inscriu-te al curs!