[07/2019] Un any de RGPD: arxius i dades personals

L’any 2018 van entrar en vigor a tots els efectes el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, normes que introdueixen nombroses novetats jurídiques que s’han d’incorporar a la pràctica de l’Arxiu i a la gestió documental. El curs explicarà les actuacions a efectuar per la plena adequació al compliment d’aquestes normes, prenent en consideració al mateix temps altres normes, en especial la normativa de procediment administratiu i de transparència.

Objectius

  • Conèixer les actuacions a efectuar per a la plena adequació al compliment del RGPD i la LOPDGDD.
  • Proporcionar models de documents i pautes per regular internament els processos.

Programa

  1. Obligacions d’un ens públic en el tractament de les dades personals.
  2. Principis que han de regir en el tractament de les dades i la seva aplicació pràctica.
  3. La qüestió de la legitimació del tractament. Delimitació de l’àmbit del consentiment.
  4. La conservació de les dades més enllà de la finalitat inicial, especialment el cas de l’arxiu en interès públic.
  5. Protecció de dades, gestió documental i procediment administratiu.
  6. Protecció de dades, atenció a consultes, exercici de drets i servei d’arxiu.

Formador:

Josep Matas Balaguer

Josep Matas és advocat, titular d’una assessoria jurídica especialitzada en dret de la informació, propietat intel·lectual i protecció de dades. És funcionari en excedència del cos de titulats superiors – arxivers de la Generalitat de Catalunya. És professor de diferents màsters i postgraus sobre les matèries de la seva especialitat.

Participants màxims:30

Durada: 6hores (virtual) i 4 hores (presencial)

Preu: 75 € (100 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: Aula Virtual del 17-28 juny (Moodle) i Arxiu Històric de Barcelona el 2 juliol (10-14h)

Certificat: Aprofitament

Dates d’inscripció: Fins el 14 de juny

Fitxa completa del curs: F18_06_Fitxa de programació de curs_072019

Inscriu-te al curs!