[09/2020 bis] L’Arxiu Electrònic Únic (4a edició)

[09/2020 bis] L’Arxiu Electrònic Únic (4a edició)

Introducció al concepte d’arxiu electrònic des d’una visió global que enfronta la solució tecnològica a la solució funcional amb l’objectiu d’entendre que cal tenir en compte per implantar un arxiu electrònic.

Objectius

Tenir coneixements per poder definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en una organització

Programa

  1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
  2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
  3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
  4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital

Formadora:

Marta Munuera Bermejo

Arxivera a l’Ajuntament de Terrassa des de l’any 2001 on treballa en la implantació del Sistema de Gestió Documental. Ha impartit cursos per l’Associació d’Arxivers  sobre la gestió de registres electrònics a l’administració, sobre com realitzar un quadre de seguretat i accés i sobre el sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Terrassa. Des de fa quatre anys imparteix classes d’avaluació documental al màster d’arxivística a l’ESAGED. A més, actualment és membre de la Junta de l’Associació d’Arxivers com a tresorera.

Participants màxims: 20

Durada: 10 hores (virtual)

Preu: 75 € (100 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: Aula Virtual. 13-26 d’octubre (Moodle) i 26 octubre (en directe online)

Certificat: Aprofitament

Dates d’inscripció: Fins el 8 d’octubre

Inscriu-te al curs!