[10/2020] Protecció de dades i arxivística: com conflueixen

[10/2020] Protecció de dades i arxivística: com conflueixen

Aquest curs es planteja com un anàlisi de les normatives de protecció de dades i els mecanismes d’implantació, control i gestió de la informació que aquestes impliquen, tenint en compte el punt de vista de l’arxivística i la gestió de la informació.

Objectius

  • Apuntar els aspectes clau de la normativa de protecció de dades en relació al control de la informació
  • Donar a conèixer els requisits bàsics pel compliment del RGPD
  • Visibilitat de la figura del DPD i la seva confluència amb l’arxiver/a.
  • Anomenar i elaborar les eines bàsiques de protecció de dades des de la perspectiva del control i governança de la informació

Programa

  1. Pinzellada normativa des de la perspectiva de la gestió documental

     1.1 RGPD – LOPDGDD

     1.2 Llei d’arxius i protecció de dades personals

     1.3 Comentaris al Guidance on data protection for archive services

     1.4 Transparència i seguretat

 

  1. Elements bàsics pel compliment del RGPD

     2.1 Creació de la política de seguretat

     2.2 Rols i figures de seguretat a l’organització

     2.3 Gestió dels drets de dades personals

     2.4 Creació del Registre de tractament

     2.5 Violacions de seguretat de dades

     2.6 Avaluacions d’impacte

     2.7 Formar i informar

  1. La figura del Delegat de protecció de dades: funcions i similituds amb el gestor documental
  2. Eines i funcions bàsiques RGPD des de la perspectiva de la gestió documental i la governança de la informació

     4.1 RAT-QdC

     4.2 Accés a la informació

     4.3 Coneixement organitzatiu

     4.4 Seguretat de la informació

     4.5 Sistemes i control de les dades des del disseny i per defecte

Formador:

Francesc Giménez Martín

Llicenciat en Història, per la UAB (2006). Graduat Superior en arxivística i gestió de documents, per la UAB (2007). Màster en Cultures medievals, per la UB (2011). Postgrau en gestió de documents electrònics, per ESAGED (2016). Doctorant per la UAB (2019-). Autor de el llibre: “Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301: 2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat”, Barcelona, 2018, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 159 p, DOI 10.2436 / 10.8030.05.9 ISBN 978-84-393-9737-3 (pdf) 978-84-393-9738-0 (epub).

Tècnic d’arxiu i gestió documental i Delegat de protecció de Dades de l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès. Actualment és vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), vocal de Formació de l’Associació d’Arxivers- Gestors de documents de Catalunya (AAC-GD) i professor de Sistemes de classificació del Màster d’arxivística i gestió documental de l’ESAGED (UAB)..

Participants màxims: 20

Durada: 10 hores (virtual)

Preu: 75 € (100 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: Aula Virtual. 22-31 de maig (Moodle)

Certificat: Aprofitament

Dates d’inscripció: Fins el 21 de maig

Fitxa completa del curs: F18_06_Fitxa de programació de curs_102020

Inscriu-te al curs!