[10/2021] Curs de restauració amb el Centre Restauració de Béns Mobles de Catalunya

[10/2021] Curs de restauració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Objectius:

Aquest curs pretén establir els coneixements i donar pautes bàsiques sobre l’adopció de mesures prioritàries davant intervencions d’urgència així com, l’aproximació a diferents estratègies a l’hora de tractar la documentació davant un desastre d’arxiu.

Programa

El curs s’articularà de la següent forma:

  • Rebuda dels participants i presentació del docent.
  • Part teòrica on s’explicitaran les pautes i els criteris d’actuació davant un desastre.
  • Taller pràctic sobre la matèria impartida.

Formadora:

Maria Carme Balliu. Responsable àrea de conservació restauració de document, obra sobre paper i fotografia al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Participants màxims: 10

Durada: 10:00h a 13:00h

Preu: Gratuït

Data: 5 de novembre de 2021

Lloc: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) Carrer d’Arnau Cadell, 30, 08197 Valldoreix, Barcelona.

Certificat: Es lliurarà certificat d’assistència als participants.

Dates d’inscripció: 29 d’octubre de 2021

Inscriu-te al curs!