[12/2022] Curs d’introducció al Llenguatge Unificat de Modelat (UML)

[12/2022] Curs d’introducció al Llenguatge Unificat de Modelat (UML)

Curs introductori centrat en el model de classes per entendre que són les classes, atributs, tipus de relacions, etc., i aprendre nocions de modelatge a la pràctica.

Objectius

 • Referits a coneixements
  • Aprendre nocions de modelatge de problemes
  • Aprendre a definir un model de classes conceptuals d’un problema.
  • Aprendre la descripció UML d’un model de classes conceptuals.
 • Referits a habilitats, destreses
  • Conèixer com definir un model de classes amb plantUML.
 • Referits a actituds, valors i normes
  • Disposar de criteris que permetin modelar problemes de mitjana envergadura i disposar d’elements per argumentar de manera raonada sobre les eleccions fetes durant el modelatge.

Programa

 1. Introducció a UML com a eina de modelatge
 2. Model de classes conceptuals (o model de domini)
  • Introducció
  • Definició i exemples
  • Conceptes o classes conceptuals
  • Associacions
  • Generalitzacions
  • Atributs
 3. El model de domini a la pràctica
  • Ús de UML
  • Exercicis de models de mitjana envergadura
  • Projecte individualitzat

Formadores

Maria Salamó

La Dra. Maria Salamó va iniciar la seva activitat docent i investigadora a la Universitat Ramon Llull (URL), on va realitzar la seva tesi sobre sistemes intel·ligents. En 2001, va rebre el premi Epson Ibèrica al millor projecte de tesi en el camp de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Posteriorment, va treballar com a investigadora postdoctoral en la University College de Dublín, on va participar en un projecte internacional (03/IN.3/I361). Actualment, Maria Salamó és professora titular d’Universitat i investigadora en el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. Pertany al grup de recerca ‘Language and Computation Center (CLIC)’ de la UB (2017 SGR 341) i al grup d’innovació docent (GINDOC-UB/138).

La seva tasca docent es va iniciar a l’any 2001 i, des de llavors, ha impartit cursos en diversos graus d’Enginyeria de la Universitat Ramon Llull i, més recentment, en el Grau d’Enginyeria Informàtica de la Universitat de Barcelona. Ha impartit cursos de Programació 1,  Bases de Dades, Programació Distribuïda, Metodologia i Tècniques de Programació, Disseny de Software, Estructura de Dades, Introducció a l’aprenentatge automàtic, entre d’altres. A més a més,  al llarg d’aquests 20 anys impartint docència, ha dirigit nombrosos alumnes en la realització dels seus projectes finals de grau i de màster.

Maria Salamó és una investigadora interdisciplinària amb línies de recerca obertes en tres àrees de recerca, però que convergeixen en un punt comú: la intel·ligència artificial. La primera línia de recerca està orientada als sistemes de recomanació (SR). La segona línia de recerca se centra en l’extracció del coneixement dels textos en llenguatge natural dels mitjans socials en línia i en la configuració dels perfils dels usuaris en els sistemes de recomanació. Finalment, l’última línia de recerca se centra en l’Aprenentatge Automàtic. Més informació de a https://webgrec.ub.edu/webpages/personal/cas/002969_maria.salamo.ub.edu.html

Anna Puig

La Dra. Anna Puig és professora titular d’Universitat de la Universitat de Barcelona (UB). Des del punt de vista de la recerca, pertany al grup de recerca WAI (Virtual Worlds, Visualization and Artificial Intelligence) (2009 SGR 362)- CLiC Centre de Llenguatge i Computació (2014 SGR 623, 2017 SGR 341). La Dra. Anna Puig és llicenciada en Informàtica (1991) i doctora en Informàtica (1998) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Anteriorment, la Dra. Anna Puig ha estat vici-degana de Relacions Internacionals i Estudiants de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona (2008-2017). Des del 2009 es dedica a la difusió de les matemàtiques i la informàtica entre els alumnes de secundària. A més, ha format part del grup d’innovació docent INDOMAIN, centrat en l’ensenyament del perfeccionament en matemàtiques i informàtica. Ha exercit docència des de l’any 1993  i, fins ara, en diferents assignatures del grau d’Enginyeria Informàtica i del Màster d’Intel·ligència Artificial (assignatures com ha impartit classes de programació, bases de dades, de disseny de programari, sistemes operatius, informàtica gràfica i IA en jocs seriosos). Concretament, ha estat implicada durant més de 4 anys en l’assignatura de Disseny de Software on s’estudia UML per a l’anàlisi, disseny i desenvolupament de de projectes informàtics. També ha dirigit nombrosos projectes finals de grau i de màster.

Les seves principals àrees de recerca són: la visualització científica, l’anàlisi d’imatge mèdica, la visualització basada en GPU, intel·ligència artificial aplicada a la intel·ligència de volums, exploració d’interfícies intel·ligents en mons virtuals, gamificació i aprenentatge basat en jocs.

Ha estat reconeguda amb quatre períodes d’ investigació. Podeu trobar més informació a https://webgrec.ub.edu/webpages/personal/cas/001040_annapuig.ub.edu.html

Participants màxims: 20

Durada: 10 hores (dues sessions online de 6 hores  + 4 hores d’exercicis pràctics) (virtual)

Preu: 90€ (180€ no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: Virtual, JITSI i plataforma Moodle:

 • 13 i 14 d’octubre, seminari online en directe (JITSI), de 16 a 19h
 • Del 13 d’octubre al 24 d’octubre, plataforma Moodle

Certificat: Aprofitament

Dates d’inscripció: Fins l’11 d’octubre

Inscriu-te al curs!