[14/2022] Aprofundint en el dret d’accés: novetats en la regulació del dret d’accés a la informació introduïdes pel Decret 8/2021, de 9 de febrer

[14/2022] Aprofundint en el dret d’accés: novetats en la regulació del dret d’accés a la informació introduïdes pel Decret 8/2021, de 9 de febrer.

El Decret 8/2021 ha desenvolupat la regulació de l’exercici del dret d’accés. Interpreta molts dels continguts de la Llei de transparència, concreta aspectes del procediment i introdueix, entre altres novetats, les funcions de la unitat d’informació i la llicència d’ús de la informació. En aquest curs s’analitzaran aquestes novetats des de la perspectiva de les funcions de gestió documental i arxiu.

Objectius

Donar a conèixer les novetats en matèria de dret d’accés introduïdes pel Decret 8/2021, de 9 de febrer.

Programa

El curs s’articularà de la següent forma:

  1. Exercici del dret d’accés. Concreció del procediment.
  2. Tractament de les sol·licituds.
  3. Interpretació dels límits.
  4. Materials exclosos.
  5. Causes de no admissió.
  6. Requeriments de les sol·licituds i esmena.
  7. Afectació de drets de tercers. Consideració de les al·legacions.
  8. Terminis per resoldre i per comunicar la informació.
  9. La llicència o termes i condicions d’ús.
  10. La unitat d’informació. Funcions.

Formador

Josep Matas Balaguer

Titular, des de 2003, d’una assessoria jurídica (www.legalment.cat) especialitzada en dret de la informació, propietat intel·lectual i protecció de dades personals.

Col·legiat 2.535 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

Llicenciat en dret. Llicenciat en geografia i història.

Funcionari en excedència del cos de titulats superiors arxivers de la Generalitat.

Participants màxims: 30

Durada: 2 hores, de 16h a 18h (curs virtual)

Preu: 18€ (36€ no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 5 d’octubre de 2022. Seminari online en directe (JITSI)

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció: Fins el 3 d’octubre

Inscriu-te al curs!