XI Congrés d'Arxivística de Catalunya

Innovació i desenvolupament professional
La Seu d'Urgell - 2007

En els darrers anys, amb l’aparició de les normes ISO de qualitat i la progressiva implantació de les tecnologies de la informació en la nostra societat, el món de l’arxivística i la gestió documental ha sofert canvis substancials. Els arxivers hem de plantejar-nos nous reptes formatius per assolir les demandes internes procedents dels nostres centres de treball i les que provenen de la societat.

Els canvis continus que es produeixen en el nostre entorn afecten la nostra professió. Com ha de ser la nostra formació per respondre i adequar-se a aquests canvis? Quin perfil professional han de tenir les persones responsables de la gestió documental i els arxius davant de les novetats tècniques, dels avenços tecnològics i de les noves demandes socials? Quines han de ser les nostres habilitats i les nostres competències?

L’objectiu de l’XI Congrés d’Arxivística de Catalunya és conèixer, debatre i intercanviar experiències i continguts entorn a: la implantació de les ISO, la formació del professional de l’arxiu, el desenvolupament professional davant de les tecnologies de la informació, els estàndards internacionals per intercanviar informació i el paper del servei d’arxiu com un centre per a la difusió i recuperació de la memòria del país.

Programa de l'XI Congrés d'Arxivística de Catalunya

Conclusions de l'XI Congrés d'Arxivística de Catalunya

Last modified on Dimarts, 27 Maig 2014 17:04

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre les activitats que organitza l'AAC-GD.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
activitats@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona