Presentació de l'Associació

L’Associació té la missió de defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així com la d’impulsar i desenvolupar la professió.

17-03-2014
9815 times

Nota legal

Condicions legals, privadesa i drets.

 

 

04-05-2014
5307 times

Junta Directiva

La Junta és l’òrgan de govern col·legiat que s’encarrega de realitzar i gestionar totes aquelles actuacions que duguin al compliment d’objectius de l’AAC-GD.

18-03-2014
10733 times

Comissions de treball

Les comissions estan creades per la Junta Directiva amb la finalitat de complir unes funcions específiques de suport o de complement a les seves tasques.

02-04-2014
9119 times

Identitat corporativa de l'Associació

18-03-2014
8588 times

A totes amb la DUA!

Adheriu-vos a la declaració universal sobre els arxius

03-10-2014
14344 times

Crear xarxa i fer-ne difusió

La difusió de la DUA és un mecanisme excel·lent per aproximar-nos a les organitzacions públiques i privades que d’altra manera potser tindríem molt distanciades.

06-10-2014
6288 times

Espai DUA

A Catalunya hem estat pioners a tot Europa i a nivell internacional en l'adopció de la Declaració Universal sobre els Arxius, la Diputació de Girona que l'adoptà el dia 18 de juny de 2013 i el Parlament de Catalunya que ho féu el 17 de juliol d'aquest mateix any. 

18-03-2014
12522 times

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona