Associa't

Voleu fer-vos socis/sòcies de l'Associació d'Arxivers- Gestors de Documents de Catalunya?

Per ser socis/sòcies de l'AAC-GD podeu beneficiar-vos dels serveis a l'associat/ada

Quotes any 2016

CATEGORIA

PREU

PERFIL

Socis/sòcies numeraris/àries

85,00 €

Associats/des que exerceixen la professió d'arxiver/a.

Socis/sòcies adherits/des

80,00 €

Persones vinculades o interessades en el sector dels arxius.

Socis institucionals

205,00 €

Modalitat bàsica: Persones jurídiques interessades a donar suport a les funcions que exerceix l'Associació i potenciar les seves activitats. Aquesta quota és la bàsica.

 

320,00 €

Quota publicitat per socis institucionals: inclou un paquet de publicitat web i publicacions de l'AAC-GD.

 

500,00 €

Quota patrocinador per socis institucionals: patrocinis de jornades, tallers, cursos...

Socis/sòcies estudiants

30,00 €

Aquelles persones interessades en el món de l’arxivística i que cursin estudis universitaris degudament acreditats amb la matriculació corresponent. El soci/sòcia estudiant haurà de renovar la seva condició cada mes d’octubre acreditant la matrícula universitària per al nou curs. Perdrà la seva condició si no acredita la matriculació universitària.

Jubilats

30.00 €

 

Conscients de la difícil situació laboral per la que està passant el col·lectiu volem oferir avantatges i facilitats que alleugereixin l'esforç econòmic que fan els nostres associats i associades. Continuant amb la iniciativa que es va dur a terme l'any passat es dóna la possibilitat de fraccionar el pagament de la quota de soci numerari i adherit en tres terminis:

Socis numeraris (85 €): Tres fraccionaments  28 € (febrer i maig) / 29 € (setembre)
Socis adherits (80 €): Tres fraccionaments  26 € (febrer i maig)  / 28 € (setembre)
Per acollir-se a aquesta modalitat per a l'any 2016, les persones interessades ho hauran de comunicar a la secretaria de l'AAC-GD mitjançant correu electrònic.
A més a més, es bonificarà a tots els associats i associades en situació d'atur amb un 50% en el preu de la inscripció a tots els cursos de formació que organitza l'Associació.

Podeu consultar el document oficial de presentació de les noves tarifes al següent enllaç:

Quotes AAC-GD 2016

Informació socis institucionals i empreses

Associa't online

Actualització de dades de soci/sòcia

Si us plau, envieu un missatge de correu electrònic a associacio@arxivers.com indicant les dades que voleu actualitzar.

Last modified on Dimarts, 26 Gener 2016 09:46

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona