•  

  Alta de soci institucional de l'AAG-DC

  Podeu formalitzar la vostra alta omplint aquest formulari i fent-lo arribar personalment, per carta, per fax o per Internet a l'AAC. No deixeu d'omplir cap dels camps obligatoris (marcats amb un asterisc).

  Una vegada ens hagi arribat, ens posarem en contacte amb vosaltres i us demanarem les dades necessàries pel pagament de la quota anual.

 •  

  Dades de l'entitat

 •  
  Nom i cognoms*
 •  
  NIF*
 •  
  Adreça*
 •  
  Municipi*
 •  
  Codi postal*
 •  
  Telèfon
 •  
  Director/a Sr/a
 •  

  Lloc on rebre la correspondència

 •  
  Adreça
 •  
  Municipi
 •  
  Codi postal
 •  
  Telèfon
 •  
  Correu electrònic
 •  
  Categoria de soci*
 •  
  Validació

 •  

  Les vostres dades s’incorporaran al fitxer Socis creat per l’Associació d’Arxivers per a fer possible el compliment de les finalitats estatutàries de l’entitat. Aquest fitxer compleix totes les exigències en matèria de protecció de dades personals (vegeu la Nota legal)

 •  

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona