Comissions de treball

Les comissions estan creades per la Junta Directiva amb la finalitat de complir unes funcions específiques de suport o de complement a les seves tasques.

 

Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa

La funció del Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa és analitzar, promoure i donar a conèixer la figura dels arxivers i gestors documentals en el sector privat, i representar els seus interessos, necessitats i punts de vista específics i distintius respecte el desenvolupament professional al sector públic. 

 • Arnau Guardiola. Oficina Ponti
 • Scheherazade Bermejo Barba. Càritas Diocesana
 • Alberto Biarge. Vidimus
 • Sara Folch. Vocal de Treball i Estatus Professional de l'AAC-GD. Logisdoc
 • Esther García Márquez. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Gemma Gutiérrez. Grífols
 • Pedro Larrègle. Autònom, Fundació Miró
 • Toni Pallés, arxiver en l’àmbit de l’empresa privada

Grup de treball:  Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència 

 • Alan Capellades Riera. Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa
 • Anahí Casadesús de Mingo. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents - Universitat Autònoma de Barcelona
 • Carla Meinhardt. Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Santi Lopera. Arxiu de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
 • Aniol Maria. Arxiu Històric Provincial de Tarragona

Consell de redacció de la revista Lligall

La funció del Consell de Redacció de Lligall és donar suport a la direcció de la revista científica de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya en la seva confecció, mitjançant la selecció, encàrrec o redacció dels textos que en formen part.

 • Teresa Cardellach. Directora de Lligall. Arxiu Municipal de Terrassa
 • Núria Casanovas. Coordinadora de Lligall. Secció de Gestió Documental i Arxiu del Dept. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
 • Salvador Cabré. Arxiu Comarcal de l'Alt Camp
 • David Iglesias. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona
 • M. Jesús Llavero. Arxiu Històric de Lleida
 • Oriol López. Gestor de Documents autònom
 • Gerard Mercadé. Vocal de Publicacions de l'AAC-GD. Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
 • Raimon Nualart. Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Lluís Obiols. Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell
 • Núria Postico. Arxiu Municipal de Barcelona

Consell de redacció del Butlletí

La funció del Consell de Redacció del Butlletí és donar suport a la vocalia de publicacions en la confecció del Butlletí Informatiu de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, mitjançant la selecció, encàrrec o redacció dels textos que en formen part.

 • Irene Brugués. Servei d'Arxiu de la Federació Catalana de Monges Benedictines
 • Adrián Cruz. Vocal de Difusió d'Arxivers sense Fronteres
 • David García. Arxiver autònom
 • Arnau Guardiola. Arxiu Central d'Oficina Ponti SLP
 • Gerard Mercadé. Vocal de Publicacions de l'AAC-GD. Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
 • Josep M. Pallissé. Arxiver autònom
 • Mònica Sesma. Arxiu Municipal de Lleida
 • Jonás Suárez. Arxiu Municipal de Lleida

Consell de redacció de la pàgina web

La tasca del Consell de Redacció del web és vetllar per l’actualització constant dels les diferents pàgines web i per la difusió dels esdeveniments, actes i activitats organitzats per la Junta, les diferents vocalies i el col·lectiu d’arxivers.

 • Aniol Maria. Arxiu Històric Provincial de Tarragona
 • Olga Tàpias. Arxiu Municipal de Sabadell
 • Mònica Sesma. Vocal de Difusió de l'AAC-GD. Arxiu Municipal de Lleida

Moderadors d'Arxiforum

La funció de l'equip de moderadors de l’Arxifòrum és el control i publicació dels missatges a la llista de distribució.

 • Maria Lluïsa Fernández. Arxiu Comarcal del Bages
 • Olga Tàpias. Arxiu Municipal de Sabadell
 • Erola Simon. Vocal de Comunicació i Educació de l'AAC-GD. Arxiu Comarcal de la Cerdanya

 

Grup de Treball de Didàctica

Equip de professionals que col·laboren amb la vocalia de Didàctica.

 • Gemma Tribó. Professora de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona
 • Rosa M. Medir. Professora de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Girona
 • Xavier Calderé. Arxiu Municipal de Viladecans
 • Erola Simon. Vocal de Comunicació i Educació de l'AAC-GD. Arxiu Comarcal de la Cerdanya

 

Last modified on Dimarts, 27 Juny 2017 09:24

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona