Contacta amb l'Associació

Xarxes socials i online

Correu electrònic: associacio@arxivers.com
Web: www.arxivers.com
Twitter: @AAC_GD
Facebook Arxivers de Catalunya

Oficines de l'Associació

C/ Rocafort 242 bis, 1r
08029 Barcelona

Telèfon i fax: 93 419 89 55

Horari d'atenció: Dilluns i dijous, de 15h a 19h. Dimarts, dimecres i divendres, de 9h a 15h.

Last modified on Dimarts, 30 Agost 2016 07:39

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona