Identitat corporativa de l'Associació

Guia bàsica de la marca de l'Associació

Aquest manual corporatiu és un document de síntesis on es defineixen les línies mestres de la identitat visual de la marca.

Es defineixen les normes que cal seguir per dissenyar i desenvolupar noves aplicacions de la marca.

També es defineixen les normes per imprimir qualsevol document intern o extern amb el fí d’aconseguir una línia gràfica coherent i cohesionada.

Guia marca

Logotip de l'Associació en diferents formats i versions

 

Last modified on Dilluns, 19 Maig 2014 08:18

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona