L'AAC-GD Transparent

Amb motiu de l’aprovació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, l’AAC-GD reunirà en aquesta secció tota aquella informació de tipus institucional i econòmic subjecte a publicitat activa que pot ser d’interès tant al conjunt dels associats com a totes aquelles persones que vulguin conèixer, més a fons, la nostra activitat.

Hi podreu trobar, entre altra informació, les actes de les reunions de la Junta de Govern, les actes de les assemblees generals, els pressupostos i les memòries anuals, els convenis i altres acords establerts amb tercers o les subvencions rebudes. La rendició de comptes no és per al nostre col·lectiu una mera obligació legal, sinó una convicció professional i ètica que ha de guiar sempre la nostra actuació com a tècnics, en la nostra tasca laboral privada, i com a equip de govern, en la nostra dedicació actual com a Junta de l’AAC-GD. 

Actes de l'Assemblea

Actes de la Junta

Memòries

Convenis

Documentació econòmica

Subvencions

Consulteu l'apartat Transparència a fons per a més informació.

Last modified on Dilluns, 23 Gener 2017 13:04

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona