Convenis

 

 

Conveni de col·laboració de l'AAC-GD amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) (03/05/2016)
Signants: Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.
Objectiu: Difondre entre els municipis de Catalunya els beneficis que la gestió de documents i els arxius aporten en la consecució d'un accés a la informació pública adequat a la informació pública i en la promoció de la transparència. 
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals, si cap de les parts no renuncia a la pròrroga amb un mes d'antelació.

 

Conveni col·laboració AAC-GD amb Òptica Ares i Òptica Bescanó (12/04/2016)
Signants: Òptica Ares, Òptica Bescanó i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Oferir als associats descomptes en la compra dels seus productes.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

 

Acord de col·laboració AAC-GD amb Privilegiis (22/10/2015)
Signants: Privilegiis i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Oferir als associats els avantatges que oferta la plataforma Privilegiis.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

 

Conveni de col·laboració AAC-GD amb el Centre de la Visió per Computació de la UAB (09/02/2015)
Signants: Centre de la Visió per Computació de la UAB i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Millora de la capacitació professional dels experts en arxivística i gestió de documents.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i té una vigència de cinc anys. 

 

Conveni de col·laboració AAC-GD amb l’ESAGED (02/09/2014)
Signants: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Desenvolupar una formació especialitzada en arxivística a rang universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i té vigència de dos anys.

 

Conveni Casa Rural HELIPA (16-06-2014)
Signants: Çò Des de Helipa, SL i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Serveis com a casa rural.
Vigència: No té límit de vigència a no ser que les parts ho decideixin.

 

Conveni amb oficina Antifrau (13-03-2014)
Signants: Oficina Antifrau de Catalunya i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Conveni de col·laboració en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, l'accés a la documentació i els sistemes de gestió documental.
Vigència: Indefinida

 

Contrast Audiovisual (24-02-2014)
Signants: Contrast Audiovisual SCP i  Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l'àmbit dels serveis de digitalització i audiovisuals d'altres aplicatius en el camp de les noves tecnologies que siguin d'interés pels associats de l'AAC-GD.
Vigència: No té límit.

 

Conveni Mont Ferrant (03-10-2012)
Signants: Reserva Mont-Ferrant SA i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l'àmbit de la degustació de vins i caves i d'altres activitats que siguin d'interés pels associats de l'AAC.
Vigència: No té límit.

 

Conveni Inforfilm (18-09-2012)
Signants: Intorfilm Audiovisual Media SL i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l'àmbit de la digitalització de vídeos, pel·lícules i de la resta de productes multimèdia que siguin d'interès pels associats de l'AAC.
Vigència: No té límit.

 

Conveni Optalia (06-06-2012)
Signants: Optalia Group Invest SL i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l'àmbit del disseny de pàgines web i altres aplicatius en el camp de les noves tecnologies que sigui d'interès pels associats de l'AAC.
Vigència: No té límit.

 

Conveni AAC COBDC (30-06-2006)
Signants: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Oferir els mateixos descomptes en formació des de les dues entitats als associats/ades de l'altre entitat.
Vigència: Serà vigent fins el 31 de desembre de 2006 i es prorrogarà automàticament d'any en any si cap de les dues parts no el denuncien.

 

Conveni Museu Marítim (16-11-2003)
Signants: Consorci de les Drassanes de Barcelona i Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Potenciar la difusió i divulgació del patrimoni i les activitats cuturals del Museu Marítim de Barcelona entre els associats de l'AAC.
Vigència: És d'un any des de l'endemà del dia 1 de desembre de 2003 i serà renovable automàticament per períodes anuals si cap de les dues parts no el denuncia per escrit dos mesos abans que expiri aquest.

 

 

Last modified on Dijous, 16 Març 2017 10:38

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona