Presentació de l'Associació

Vídeo commemoratiu del 30è aniversari de l’AAC-GD. Maig 2015

Orígens i actualitat

El 25 de juny de 1985 un grup de professionals vinculat als arxius aprovaren, en assemblea general extraordinària, els estatuts de l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Prenia cos legal, doncs, la nostra associació amb la finalitat genèrica inicial de “procurar el bé dels arxius i dels arxivers de Catalunya”. El primer llistat de socis, tancat a 1 de març de 1986, oferia la xifra de 87 membres, provinents d’arxius municipals, “històrics comarcals”, departaments de la Generalitat i també arxius privats.

Actualment, l’AAC-GD compta amb un total de 784 associats, distribuïts en quatre categories (socis numeraris, adherits, institucionals i estudiants), i ha aconseguit ser el referent corporatiu per als arxivers-gestors de documents catalans, tant des de la perspectiva dels mateixos professionals del sector com la de les administracions i dels més significats agents de la societat civil.

Qui som?

L’Associació som la suma dels seus membres i l’espai on la representació col·lectiva de la nostra professió troba cabuda per al treball, el debat i l’acció. Una suma i un espai, naturalment, oberts a la col·laboració lleial amb les professions afins i al servei eficient de la ciutadania i de les organitzacions.

Institucionalment, l’Assemblea General de socis és l’òrgan de poder màxim de l’AAC-GD. És l’Assemblea l’encarregada d’escollir democràticament la Junta Directiva, entre les candidatures presentades pels socis numeraris, per tal que executi el seu mandat durant quatre anys. I és l’Assemblea també l’encarregada de validar, anualment, la seva gestió. Per ajudar a una millor realització de les tasques que té encomanades la Junta Directiva aquesta compta amb el suport dels grups i les comissions de treball.

Què fem?

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya té com a objectiu principal enfortir i potenciar la figura de l’arxiver i el gestor de documents. També  té com a missió defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així com la d’impulsar i desenvolupar la professió mitjançant accions de promoció i de formació a través de cursos específics, jornades i congressos.

L’AAC-GD s’encarrega, a més, de distribuir informació relativa al món de l’arxivística i d’oferir assessorament a l’hora d’engegar projectes de difusió i de protecció del patrimoni documental de Catalunya.

L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el sector professional de l’arxivística, ha realitzat moltes accions i activitats amb diferents organismes i entitats com la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura i diversos ajuntaments. També és sòcia i col·labora amb l’ONG Arxivers Sense Fronteres, des de la seva creació.

En l’àmbit internacional, l’Associació és membre de la categoria B (associacions professionals) del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) des de 1988. Des de l'any 1992, un representant de l’AAC-GD, forma part del Comitè Directiu de la Secció d’Associacions Professionals (SPA) del CiA i n'ocupà la vicepresidència durant el període 2000-2004.

Estatuts de l'Associació

Estatuts de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

 

Last modified on Dimecres, 02 Març 2016 11:19

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona