Memòries anuals

23-03-2015
3506 times

Documentació econòmica

23-03-2015
3473 times

Convenis

23-03-2015
3511 times

Subvencions

23-03-2015
3233 times

Actes de l'Assemblea

24-03-2015
3443 times

Actes de la Junta

 

24-03-2015
3634 times

Votacions 2017

Convocatòria d'eleccions a càrrecs de la Junta Directiva 2017

 

 

10-04-2017
192 times

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona