Associa't

Voleu fer-vos socis/sòcies de l'Associació d'Arxivers- Gestors de Documents de Catalunya?
Per ser socis/sòcies de l'ACC podeu beneficiar-vos dels serveis a l'associat/ada

 

20-03-2014
11581 times

Contacta amb l'Associació

Per contactar amb l'associació pots trucar-nos al telèfon 93 419 89 55, per email a associacio@arxivers.com o bé per a la nostra seu central al c/ Rocafort 242 bis, 1r de Barcelona (08029).

20-03-2014
11377 times

L'AAC-GD Transparent

Amb motiu de l’aprovació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, l’AAC-GD reunirà en aquesta secció tota aquella informació de tipus institucional i econòmic subjecte a publicitat activa que pot ser d’interès tant al conjunt dels associats com a totes aquelles persones que vulguin conèixer, més a fons, la nostra activitat.

10-03-2015
8973 times

Transparència a fons

Amb motiu de l’entrada al Parlament de la Proposició de llei d’accés a la informació, transparència i bon govern, anirem reunint un seguit de materials que permeten visibilitzar aquesta vinculació en un espai propi al web de l’AAC-GD.

21-07-2014
11956 times

Memòries anuals

23-03-2015
5064 times

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona