Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya

Recull de legislació

A continuació us facilitem una recopilació de legislació vigent sobre arxivística:

Categories
Accés
Arxius i patrimoni documental
Avaluació i tria
Documents electrònics