Recursos didàctics existents a Catalunya

Volem mostrar-vos els recursos didàctics que ofereix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la comunitat educativa però, sobretot, explicar-vos quina utilitat poden tenir per als arxius que desitgen endegar un servei didàctic o volen oferir experiències didàctiques:

Centres de Recursos Pedagògics

N’hi ha 75 repartits per tot Catalunya, són els serveis educatius de proximitat. A ells hi poden recórrer els mestres i professors per rebre assessorament i suport en recursos didàctics i en projectes educatius.  Poden ser uns bons aliats amb els arxivers, perquè coneixen els centres educatius de la zona, els projectes que duen a terme i el possible encaix amb les propostes didàctiques que poden sorgir d’un arxiu i, per últim i no menys important, coneixen de primera mà els mestres i professors més actius i interessats en desenvolupar projectes didàctics i en poden fer el contacte amb els arxivers.

Centres de Recursos Pedagògics

Camps d’Aprenentatge

N’hi ha 16 i ofereixen als centres docents de primària i de secundària  la possibilitat de desenvolupar treballs d'estudi, basats en l’observació  i l’experimentació, en estades de dos a cinc dies, en un medi singular de Catalunya. Els arxius hi poden proposar activitats, per exemple el camp d’aprenentatge de La Noguera està treballant conjuntament amb l’arxiu comarcal i els materials els dissenyen des del mateix camp d’aprenentatge.

Camps d'Aprenentatge

Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa

El seu web, anomenat ARC, ha esdevingut en els darrers temps l’espai online on la comunitat educativa catalana troba i comparteix materials i experiències didàctiques. Aquí els arxius hi poden penjar les seves propostes didàctiques.

Last modified on Dimecres, 11 Novembre 2015 15:15

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona