Aula virtual

L’Aula Virtual és l’entorn d'ensenyament i aprenentatge basat en moodle de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

28-02-2014
11647 times

Projecte "Arxiver/a - Tutor/a"

La figura de l’arxiver-tutor pretén afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de la professió adquirides en la formació superior universitària per part de les persones tutoritzades, mitjançant l’assessorament per part de professionals amb experiència suficient per garantir una tutoria efectiva, que resolguin dubtes metodològics i funcionals gràcies a la seva experiència i coneixement pràctic.

26-02-2014
9823 times

Formació continuada 2018

El programa de formació continuada de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) i l’ESAGED per a aquest any 2018 consta de 15 cursos dissenyats amb la finalitat de donar suport a les necessitats formatives dels arxivers-gestors de documents.

11-01-2018
3054 times

Formació

La formació a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i les associades.

 

Mitjançant l’oferiment de recursos perquè les persones del sector d’aquest país tinguem el màxim de competències possibles per a poder-nos posicionar satisfactòriament en un entorn  laboral  i uns reptes professionals en transformació constant.

 

Contactar amb la vocalia
formacio@arxivers.com

 

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona