Formació continuada 2018

 

Presentació

L’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents, per donar compliment al projecte “Estímul a la formació” del programa en el que la present junta es va presentar a les eleccions, i en concret a les accions 39, 39, 43, 44 i 46, ha realitzat un anàlisi de la oferta formativa dels darrers anys, així com de les temàtiques i assistència en relació al nivell de satisfacció i percentatge d’assistència als cursos ofertats.

La formació per l’any 2018, arran d’aquest anàlisi previ, planteja una sèrie de novetats i canvis importants, per tal de potenciar els aspectes forts del model anterior i donar un nou impuls al pla formatiu. Els principals canvis són:

1. Formació per quadrimestres

Per tal d’enfortir la qualitat i densitat d’oferta, aquest any es publica un pla formatiu per quadrimestres, per tal d’intensificar l’activitat en els mesos en els que hi pugui haver més possibilitat d’assistència i millorant també la coordinació dels cursos. Aquest canvi implica que en el mes de gener es publicaran els cursos del pla de formació fins a l’abril. Al mes d’abril, es publicarà la oferta formativa del segon quatrimestre (maig-setembre), i al mes de setembre les del darrer període de l’any (octubre-desembre). 

2. Reforç de la formació en línia

Atès que s’ha comprovat l’èxit dels cursos virtuals, amb assistència de tot el territori i donant fins i tot espai a socis o arxivers de fora del territori català, aquest any s’intensifica l’ús de les eines de l’Aula virtual de Moodle.

A banda, per primer cop es farà ús de l’eina de WebEx per a la gestió de cursos en streaming. S’ha escollit aquesta plataforma per l’emulació que suposa d’un espai físic, amb capacitat per compartir escriptori, visualitzar en línia i en directe al docent, la possibilitat d’incorporar l’audio per preguntes durant la sessió i el xat per poder iniciar debat sense interrompre la docència. També incorpora la possibilitat de gravar el curs i poder-lo visualitzar en un altre moment, així com tenir-lo per a possibles difusions en diferit.

Per tot això, es proposa fer una formació encarada a situar-nos al voltant del 50% de cursos en entorn virtual. D’aquesta manera es pal·liaria la poca assistència demostrada en aquells cursos realitzats fora de l’àmbit de la capital catalana, i cobrirem nous espais territorials. 

3. Redefinir els qüestionaris i elaborar-los en línia

A nivell operatiu, l’any 2018 s’inclouran tots els formularis de valoració de l’alumnat en línia. 

4. Revisió de la llista de tipus de matèries

Finalment, aquest any s’incorpora, com a gran novetat, una llista de matèries redefinida i estable, intentant racionalitzar i estructurar la informació de la formació continuada actual. La llista es basa en el sistema de competències extretes de les funcions dels arxius esmentats en la Llei 10/2001. 

La formació s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees associades (entre parèntesi el nombre de cursos per àrea i subàrea):

 • Àrea de formació bàsica (3)
  • Autenticitat, integritat i preservació documental (1)
  • Accés, difusió i transparència (2)
 • Àrea jurídica (3)
  • Reciclatge normatiu (1)
  • Actualització legal (2)
 • Àrea de gestió organitzativa (3)
  • Planificació i direcció de projectes (1)
  • Processos i qualitat (2)
 • Àrea d'iniciació a l'arxivística (3)
  • Tècniques i eines bàsiques d'arxiu (2)
  • Primers passos en el món laboral (1)
 • Àrea de recerca (3)
  • Laboratori d'experiències (1)
  • Innovació i transformació digital (2)

L’estructura en àrees inclou un nou tipus de certificat, basat en la superació de l’àrea de coneixement corresponent, a banda del certificat propi per curs. Cada àrea inclou un total de 3 cursos, amb un total de 15 cursos ofertats. La superació de tots els cursos d’una àrea, donarà dret a la certificació d’aquesta, un títol que demostra la superació de l’àrea de coneixement, entesa com a mòdul formatiu amb contingut específic que desenvolupa una competència pròpia de l’arxiver-gestor documental.

En relació a les àrees, la definició bàsica:

 • Àrea de formació bàsica: Aquesta àrea agrupa aquells coneixements considerats bàsics per a les competències del nostre perfil professional, com són la gestió de la informació en tot el seu ampli ventall: ingesta, classificació, descripció, preservació, accés i transparència. 
 • Àrea jurídica: Àrea destinada a l’aprofundiment o reciclatge normatiu de tot aquell ampli espectre legal que ens pot afectar en el nostre dia a dia com a arxivers-gestors documentals. Inclou tant l’actualització legal com l’aportació d’aquelles noves normatives que ens redefineixen el nostre marc.
 • Àrea de gestió organitzativa: La implicació de la gestió documental en el marc organitzatiu d’una empresa o institució és clau pel bon funcionament intern de la mateixa. En aquesta àrea s’inclouen formacions que potencien aquesta relació transversal del nostre sector amb la organització.
 • Àrea d’iniciació a l’arxivística: Qualsevol inici professional implica tenir presents alguns preceptes bàsics i tècniques essencials vinculades als processos d’arxiu. En aquesta àrea s’oferiran cursos destinats a pal·liar aquest dèficit inicial.
 • Àrea de recerca: Aquesta àrea ens acosta la formació amb la innovació. La nostra professió ha d’estar en constant procés de reciclatge i actualització formativa, i oberta a noves propostes i marcs teòrics que l’arxivística del segle XXI ha de fer front. En aquesta àrea s’inclouen cursos o experiències destinades a no desconnectar de la recerca més actual en els nostres camps d’actuació.

Aquestes són les novetats que s’endeguen aquest any, com a pilot de canvi, i que en els propers plans formatiu es pretenen consolidar, aplicant aquelles millores que siguin necessàries. Per aquest motiu, i com que la última paraula la té el soci, us animem a comentar el que considereu sobre el pla formatiu, contactant amb la vocalia.

Formació continuada 2018 - Complet 

Informació per a la inscripció

 

Tot seguit, podeu accedir al llistat, dates i contingut dels cursos del primer quatrimestre:

Informació detallada dels cursos

Last modified on Dimecres, 07 Febrer 2018 08:57

Formació

La formació a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i les associades.

 

Mitjançant l’oferiment de recursos perquè les persones del sector d’aquest país tinguem el màxim de competències possibles per a poder-nos posicionar satisfactòriament en un entorn  laboral  i uns reptes professionals en transformació constant.

 

Contactar amb la vocalia
formacio@arxivers.com

Guardar

 

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona