Butlletí Informatiu de l’AAC-GD

El Butlletí Informatiu de l’AAC-GD  pretén explicar als ciutadans, socis o col·lectius afins l’actualitat més immediata de l’Entitat i ser l’òrgan de comunicació de les seves vocalies

01-04-2014
13491 times

Revista Lligall

La revista Lligall, publicació científica de l’AAC-GD, recull els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística del país.

01-04-2014
19971 times

Col·lecció Textos

La Col·lecció Textos conté diverses obres en què s’hi reflecteixen alguns dels principals debats desenvolupats en el sí de l’arxivística catalana.

01-04-2014
8709 times

Manual d'Arxivística

El Manual d'Arxivística i Gestió Documental  editat per l'AAC és una publicació científica que sintetitza l’esforç de normalització de la ciència arxivística a Catalunya, alhora que aspira a potenciar el paper dels arxius i dels professionals arxivers, tant en l’àmbit públic, com en el sector privat.

20-03-2014
9539 times

En aquesta secció podreu consultar i adquirir les publicacions editades per l’AAC-GD.

Hi trobareu el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD, que recull l’actualitat més immediata de l’arxivística catalana i de l’Associació; la revista Lligall, que és la publicació científica que aplega els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística i de la gestió de documents catalana del darrers anys; la Col·lecció Textos, que publica eines i recursos al servei del col·lectiu d’arxivers, i el Manual d’Arxivística de Catalunya, que és l’obra que sintetitza l’esforç de normalització de la ciència arxivística a Catalunya, el qual aspira a potenciar el paper dels arxius i dels professionals d’aquest sector, tant de l’àmbit públic com privat.

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
publicacions@arxivers.com

Segueix-nos Facebook

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona