Col·lecció Textos

En aquest apartat podeu consultar la Col·lecció Textos, que conté diverses obres en què s’hi reflecteixen alguns dels principals debats desenvolupats en el sí de l’arxivística catalana —com ara el contenciós pels papers de Salamanca o la titularitat dels fons de procedència catalana de l’Arxiu de la Corona d’Aragó— a més de publicacions que donen eines en qüestions d’interès pel col·lectiu d’arxivers, com ara les directrius per la gestió de documents en l’entorn d’una oficina digital, entre d’altres.

Artícles de la Col·lecció Textos

Last modified on Divendres, 05 Setembre 2014 13:02

En aquesta secció podreu consultar i adquirir les publicacions editades per l’AAC-GD.

Hi trobareu el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD, que recull l’actualitat més immediata de l’arxivística catalana i de l’Associació; la revista Lligall, que és la publicació científica que aplega els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística i de la gestió de documents catalana del darrers anys; la Col·lecció Textos, que publica eines i recursos al servei del col·lectiu d’arxivers, i el Manual d’Arxivística de Catalunya, que és l’obra que sintetitza l’esforç de normalització de la ciència arxivística a Catalunya, el qual aspira a potenciar el paper dels arxius i dels professionals d’aquest sector, tant de l’àmbit públic com privat.

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
publicacions@arxivers.com

Segueix-nos Facebook

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona