Revista Lligall

En aquest apartat podeu consultar la revista Lligall, publicació científica de l’AAC-GD, iniciada l’any 1988, que recull els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística del país. La publicació està formada per un dossier central, el qual recull estats de la qüestió sobre qüestions relacionades amb el món dels arxius i de l’arxivística i aportacions significatives o novetats sobre qüestions candents pel col·lectiu d’arxivers catalans.

La publicació s’enriqueix amb d’altres seccions complementàries, com ara ressenyes, resums d’alguns dels treballs de màster més destacats de l’ESAGED o entrevistes o personalitats relacionades amb el món dels arxius, de múltiples vessants.

Edicions de la revista Lligall

(Les darreres edicions són d'accés exclusiu per als associats)

Totes les edicions de la Revista Lligall

 

Revista Lligall 40 (darrera edició)

Des de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) us presentem una nova edició de la revista Lligall, corresponent a l’any 2017. Es tracta del número 40 de la publicació i, per tant, aprofitant que la xifra és presta a la celebració, hem provat de confeccionar un número que, a la qualitat, rigor i interès que sempre ha tingut la revista, hi afegeixi nous elements per mirar de fer-la, en la mesura que això sigui possible, una mica més atractiva. Els socis que l’heu rebut ja en paper –tots els que vau assistir al Congrés d’Arxivística de Catalunya, a Reus–, ja sabeu de què us parlem, però per si encara no heu tingut l’ocasió de veure-la, us avancem que inclou un obsequi especial –unes ulleres anàglif personalitzades amb el logotip de l’AAC-GD i del Lligall 40–, que us serviran per copsar el potencial d’aquesta tecnologia aplicada a la difusió de determinades tipologies de documents gestionades pels centres d’arxiu. 

Pel que fa al contingut genèric del número, el dossier central no està dedicat exclusivament a un tema concret i definit, sinó que són quatre articles d’actualitat arxivística que aborden diferents qüestions, des del linked open data fins al concepte d’archivo electrónico único, que els legisladors han introduït a les lleis 39 i 40/2015. També s’hi tracta l’ús de les xarxes socials als arxius de Catalunya i s’hi presenta un projecte —ja esdevingut realitat— orientat a l’explotació i la reutilització de la informació sobre morts a la Guerra Civil. 

A l’espai de l’Entrevista, en aquest número, ens hem desplaçat fins a Lleida per parlar amb Elena González Coso. Ella és una veu autoritzada i reconeguda professionalment dels arxius municipals a Catalunya i hem volgut que compartís aquest espai amb tots vosaltres. A la secció d’ Història Arxivística Enric Terradellas, de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), ha fet un article sobre el tractament i la descripció dels judicis sumaríssims, gestionats per l’ANC. A l’apartat d’Experiències, Núria Cañellas ens proposa un interessant viatge al projecte Arrels, que dona accés en línia a la memòria gràfica de la UVic-UCC. El darrer apartat del Lligall 40 és el dels treballs finals dels alumnes dels diferents màsters i postgraus que organitzen l’ESAGED i altres institucions acadèmiques catalanes. Obre la secció l’Eva Mejías Alonso, que analitza com, en un context d’una vigilància massiva, es duu a terme la gestió documental en un data center, des d’una òptica arxivística I, finalment, Josep Ribas i Julio Quílez escriuen un article, fruit del treball final del Postgrau de Gestió i Tractament Digital de Documents Històrics del primer, en què ens presenten un estat de la qüestió de l’aplicació de la tecnologia 3D a l’àmbit dels arxius, a més de donar-nos a conèixer exemples concrets d’activitats impulsades des dels centres d’arxius que dirigeixen.

Esperem que gaudiu del número i que serveixi perquè us obri nous horitzons professionals!

 

Revista Lligall 40 (Exclusiu per associats)  

 

Normativa de presentació i edició d'articles per publicar a la revista Lligall.

Last modified on Dimarts, 16 Maig 2017 11:59

En aquesta secció podreu consultar i adquirir les publicacions editades per l’AAC-GD.

Hi trobareu el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD, que recull l’actualitat més immediata de l’arxivística catalana i de l’Associació; la revista Lligall, que és la publicació científica que aplega els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística i de la gestió de documents catalana del darrers anys; la Col·lecció Textos, que publica eines i recursos al servei del col·lectiu d’arxivers, i el Manual d’Arxivística de Catalunya, que és l’obra que sintetitza l’esforç de normalització de la ciència arxivística a Catalunya, el qual aspira a potenciar el paper dels arxius i dels professionals d’aquest sector, tant de l’àmbit públic com privat.

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
publicacions@arxivers.com

Segueix-nos Facebook

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona