Butlletí Informatiu de l’AAC-GD

En aquest apartat podeu consultar el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD. La publicació, que des de l’any 2014 ha esdevingut de caràcter mensual, pretén, en primer lloc, explicar als ciutadans, socis o col·lectius afins l’actualitat més immediata de l’Entitat i ser l’òrgan de comunicació de les seves vocalies. A més, el butlletí explica els principals projectes i activitats desenvolupats en el sí de l’arxivística catalana i promociona la figura dels arxivers i gestors de documents.

Si teniu problemes de visualització amb els arxius PDF, proveu de descarregar-los amb l'opció "Desa l'enllaç com a...

Edicions del butlletí

Last modified on Dimarts, 16 Gener 2018 10:14

En aquesta secció podreu consultar i adquirir les publicacions editades per l’AAC-GD.

Hi trobareu el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD, que recull l’actualitat més immediata de l’arxivística catalana i de l’Associació; la revista Lligall, que és la publicació científica que aplega els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística i de la gestió de documents catalana del darrers anys; la Col·lecció Textos, que publica eines i recursos al servei del col·lectiu d’arxivers, i el Manual d’Arxivística de Catalunya, que és l’obra que sintetitza l’esforç de normalització de la ciència arxivística a Catalunya, el qual aspira a potenciar el paper dels arxius i dels professionals d’aquest sector, tant de l’àmbit públic com privat.

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
publicacions@arxivers.com

Segueix-nos Facebook

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona