Madurez en Gestión Documental para la Transparencia - Español

Recuperar la confianza en las adminisitraciones no depende de la cantidad de información pública al alcance, sino de su calidad. Mediante este modelo de madurez, garantizamos l'autenticidad, trazabilidad e integridad de datos y documentso que permitan alcanzar una transparencia real.

22-11-2017
600 times

Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya

Aquest informe, impulsat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), descriu l’evolució de la recerca en informació, documentació i arxivística a Catalunya durant el període 2000-2013. Des d’una perspectiva quantitativa i integradora, dóna una visió global del cicle complet de la recerca, tot descrivint i analitzant tres qüestions bàsiques: les institucions catalanes que investiguen aquest camp; els recursos humans i econòmics disponibles per fer recerca, i, finalment, els resultats científics derivats de les activitats executades.  

06-09-2016
2786 times

Maduresa en Gestió Documental per la Transparència - Català

Recuperar la confiança en les administracions no depèn de la quantitat d'informació pública a l'abast, sinó de la seva qualitat. Mitjançant aquest model de maduresa, garantirem l'autenticitat, traçabilitat i integritat de dades i documents que permet assolir una  transparència real.

31-05-2016
5927 times

Projecte PREFORMA

El projecte PREFORMA treballa en un dels principals reptes que les institucions que custodien patrimoni documental s'enfronten avui en dia: la preservació a llarg termini de dades en format digital

29-10-2015
4936 times

Estudi del mercat laboral

L'AAC-GD ha portat a terme un estudi per avaluar la situació del mercat laboral dels professionals de l'arxivística i la gestió de documents a Catalunya, detectar tendències  i fer propostes de millora.

02-05-2014
7179 times

Comitè CTN 50/SC - Gestión de documentos y aplicaciones d'AENOR.

L'activitat d'aquest comitè se centra en totes les normes tècniques de l'àmbit de la documentació i l'arxivística, i es participa tant en la seva elaboració com en la traducció i la revisió.

02-05-2014
7024 times

InterPARES 3 - Team Catalonia

Aquest projecte ha tingut per objectiu traslladar la teoria i els mètodes de conservació digital desenvolupats pel projecte InterPARES i d'altres iniciatives de recerca actuals cap a plans concrets d'acció per a volums de documents que han de ser conservats a llarg termini en arxius.

02-04-2014
7542 times

Grups de treball

On els arxivers que comparteixen un interès comú puguin relacionar-se, intercanviar opinions, reflexionar o crear estudis o activitats sobre algun àmbit concret de l'arxivística.

02-04-2014
7628 times

L'AAC-GD fomenta les activitats de recerca per part del col·lectiu arxiver, al mateix temps que difón el resultat d'estudis propis i l'activitat dels diferents grups de treball. En aquest apartat trobareu informació sobre aquests grups i activitats.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
recerca@arxivers.com

 

 

 

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona