Espai empresa

Espai empresa és l'apartat del web de l'AAC-GD reservat per difondre les noticies de les empreses que col·laboren i participen en l'Associació i ajuden la nostra tasca professional.

04-07-2016
1006 times

Informació als socis institucionals i empresarials

Amb motiu de l’ampliació de les modalitats de quotes que l’AAC-GD ha realitzat en els darrers mesos volem explicar-vos els detalls de cadascuna de les modalitats per què tingueu tota la informació per poder decidir a quina voleu optar.

10-09-2014
7713 times

Avantatges associats

L’AAC-GD subscriu convenis i acords amb entitats diverses per tal que tots els associats puguin gaudir de beneficis i descomptes a l’hora d’utilitzar determinats serveis com ara assessorament legal o financer, assegurances o entrades a preus reduïts a museus i espectacles.

20-03-2014
8461 times

Empreses col·laboradores

Relació d'empreses vinculades amb l'arxivística o que poden ser d'ajut als associats pels serveis que ofereixen.

18-03-2014
8074 times

L’AAC-GD vol establir, amb les empreses del sector de la Gestió documental, nous lligams i relacions, convidant-les a ser a socis institucionals, i també, subscrivint convenis i acords amb entitats diverses per tal que tots els associats puguin gaudir de beneficis i descomptes a l’hora d’utilitzar determinats serveis com ara assessorament legal o financer, assegurances o entrades a preus reduïts a museus i espectacles.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
serveis@arxivers.com

 

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona