Manteniment d'arxiu

Manteniment d’armaris mòbils compactes

 

 

Desinfecció i desinsectació

 

Gestior Químics, s.l.

Desinfeccions i Desinsectacions. Disposa d'una unitat mòbil
Email: gestiorquimics@gestiorquimics.com

Sistemas de Gestión Ambiental, S.L.

S.L. Avgda. Sarrià, 129 baixos  08017 Barcelona
Tel. 93 252 52 42
Fax. 93 252 52 43
Email: sigeam@sigeam.es

Last modified on Dimarts, 19 Desembre 2017 09:57

L’AAC-GD vol establir, amb les empreses del sector de la Gestió documental, nous lligams i relacions, convidant-les a ser a socis institucionals, i també, subscrivint convenis i acords amb entitats diverses per tal que tots els associats puguin gaudir de beneficis i descomptes a l’hora d’utilitzar determinats serveis com ara assessorament legal o financer, assegurances o entrades a preus reduïts a museus i espectacles.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
serveis@arxivers.com

 

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona