Informació als socis institucionals i empresarials

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya treballa en el foment de les activitats i els serveis prestats per les empreses del nostre sector a la resta de socis i sòcies, així com a la resta de professionals i particulars que tenen com a referència la nostra web pels temes relacionats amb la gestió de documents.

Amb motiu de l’ampliació de les modalitats de quotes que l’AAC-GD ha realitzat en els darrers mesos volem explicar-vos els detalls de cadascuna de les modalitats per què tingueu tota la informació per poder decidir a quina voleu optar.

Les modalitats de quotes pels socis institucionals seran les següents:

 

Quota bàsica: 205 €

Característiques: 

  • Dret a aparèixer a l'apartat del web de les empreses, on apareixerà un text i un enllaç per adreçar a la vostra web corporativa.
  • Rebre puntualment tots els butlletins, la revista Lligall i les altres publicacions que elabori l’Associació.

 

Quota Publicitat  (paquet publicitat web i publicacions AAC-GD)  320 €

Característiques:

  • Inclou tot el que inclou el paquet A.
  • Publicitat a la web: S’inclourà un banner a l’apartat de la vocalia de Serveis del web, amb un enllaç a la web de l’empresa o institució.
  • Publicacions AAC-GD: Dret a què el logo aparegui en els crèdits interiors de la revista Lligall, en els exemplars que es publiquin anualment, i en cinc butlletins a l’any (dels 10 anuals, a triar).

* Per obtenir un anunci a full sencer al Lligall on promoure de manera més completa els serveis de la institució o empresa s’hauran de satisfer 700 € addicionals al preu de la quota. La revista Lligall a partir d’aquest any serà en color i en un format més modern.   

 

Quota Patrocinador (patrocinis jornades, tallers, cursos,...) 500 €    

Característiques:

  • Inclou tot el que inclou el paquet A i B, pel que fa a la publicitat al web.
  • Publicacions AAC-GD: Dret a què el logo aparegui a la contraportada de la revista Lligall, en els exemplars que es publiquin anualment, i que el logo aparegui en tots els butlletins que s’editaran al llarg de l’any, 10 anuals.
  • Patrocinis jornades: A les jornades anuals organitzades per l’AAC-GD, com la jornada d’Estudi i Debat apareixerà el logo en el panell de patrocinadors que hi haurà a la sala i a la publicitat que se’n faci. A més, la possibilitat d’incorporar publicitat o material de difusió de l’empresa en la documentació oficial a entregar als assistents de la jornada.
  • Tallers i cursos: Possibilitat de participar en una xerrada als cursos anuals de l’AAC-GD. Organitzar tallers específics amb l’empresa o la institució per presentar els seus productes als associats o formar als seus usuaris o treballadors.

* Per obtenir un anunci a full sencer al Lligall on promoure de manera més completa els serveis de la institució o empresa s’hauran de satisfer 500 € addicionals al preu de la quota. La revista Lligall a partir d’aquest any serà en color i en un format més modern.   

 

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i ajudi a donar-vos a conèixer i establir vincles més estrets amb la resta de la comunitat de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

 

Per a realitzar aquest canvi de quota només cal informar al responsable de la vocalia de Serveis al correu electrònic: serveis@arxivers.com, manifestant la vostra voluntat d’optar a les diferents possibilitats que ofereixen la quota que trieu. El vocal de Serveis us aclarirà tots els dubtes i recollirà tots els suggeriments que li pogueu plantejar.

També us podeu adreçar directament a l’Associació mitjançant el correu electrònic: arxivers@arxivers.com, o bé trucant al telèfon: 93 419 89 55.

 

Atentament,

Juanjo Vas
Vocal de Serveis

Barcelona, 16 de gener de 2017

 

Last modified on Dilluns, 23 Gener 2017 13:09

L’AAC-GD vol establir, amb les empreses del sector de la Gestió documental, nous lligams i relacions, convidant-les a ser a socis institucionals, i també, subscrivint convenis i acords amb entitats diverses per tal que tots els associats puguin gaudir de beneficis i descomptes a l’hora d’utilitzar determinats serveis com ara assessorament legal o financer, assegurances o entrades a preus reduïts a museus i espectacles.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
serveis@arxivers.com

 

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona