Estudi del mercat laboral

Les restriccions d’accés a l’ocupació pública i la tendència de l’administració a privatitzar serveis ha modificat les expectatives laborals dels arxivers, tradicionalment molt orientats al sector públic. Les noves fornades d’arxivers han entès que el seu desenvolupament professional tindrà lloc en el sector privat, afectat els darrers anys per les elevades taxes d’atur que han caracteritzat i caracteritzen encara la situació socioeconòmica espanyola. L’ocupació al sector privat ha de suposar unes condicions laborals diferents i exigeix una redefinició del perfil i les competències professionals dels arxivers per adaptar-se a les necessitats de l’empresa. Però, fins quin punt divergeix el perfil professional actual d’arxivers i gestors documentals d’allò que el mercat demanda? Què poden fer les universitats i institucions educatives per revertir els possibles desajustos? Continua sent la nostra una professió amb expectatives laborals atractives? Quins són els nostres punts forts? Quina pot ser la nostra aportació distintiva al món empresarial? 

A fi i efecte d’apropar-nos a la realitat laboral del nostre sector, l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya realitzà durant el primer semestre del 2014 un estudi sobre la situació i el mercat laboral dels professionals de l’arxivística i la gestió de documents a Catalunya. Us n’oferim els principals resultats en format de dades obertes clicant al següent enllaç: 

 

Observatori de l'Estudi del mercat laboral

 

Last modified on Dijous, 19 Gener 2017 11:49

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona