Retribucions professionals

Vols saber quin salari té un arxiver o gestor de documents?

A l'Estudi de remuneració trobaràs els resultats de l'anàlisi de les retribucions, per perfils i tasques, que es va fer el 2014 en el marc de l'Estudi de Mercat Laboral de l'AAC-GD, i podràs comparar-lo amb les dades obtingudes d'altres estudis de retribucions, a l'àmbit públic i privat.

 

 

Last modified on Dilluns, 25 Gener 2016 07:49

L'AAC-GD té entre els seus objectius potenciar el treball i la figura de l'arxiver-gestor de documents i col·laborar en la defensa dels seus legítims drets i interessos.

 

Amb aquest fi, ofereix als associats recursos per a la recerca activa de feina, i assessorament laboral, fiscal i jurídic; i promou la figura de l’arxiver com element clau per a una gestió eficient d’administracions i empreses.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
treball@arxivers.com

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona