Ja som oficialment Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

 

El passat dia 22 d’abril de 2021 va tenir lloc l’Assemblea General Extraordinària per a l’aprovació dels nous Estatuts de l’Associació on van ser ratificats pels socis després d’un procés d’exposició i esmenes. Un cop aprovats per l’Assemblea, els nous Estatuts van ser presentats al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya que els ha inscrit per resolució del Director general de Dret i Entitats Jurídiques. 

Amb aquesta inscripció entren en vigor els nous Estatuts que a partir d’ara han de regir la nostra Associació. Un dels principals canvis que introdueixen és la modificació del nom de l’entitat que passa a ser Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya. Aquest canvi respon a la necessitat de resoldre qualsevol discriminació en matèria de gènere que pugui suscitar un nom que ha de representar a tots i totes les professionals, tal com va exposar el llavors president Joan Soler davant l’Assemblea. També s’han ampliat els objectius i finalitats de l’AAC per adequar-les a l’activitat arxivística més actual, i s’han modificat les categories d’afiliats, eliminant la categoria d’adherit i consolidant la categoria numerària per permetre el dret a vot de tots els associats.

Concretament els canvis introduïts són els següents:

Canvi del nom de l’entitat: Associació de professionals de l’Arxivística i la Gestió de documents de Catalunya
– S’afegeixen noves finalitats.
– S’amplien els membres destinataris.
– Canvis en les categories d’afiliació: desapareix Adherit i s’afegeix Emèrit.
– S’amplien els drets de persona associada.
– Es donen atribucions a la Junta directiva per decidir com seran les assemblees.
– Desapareix mínim de vocalies de la Junta.
– S’estableix un quòrum mínim per a les decisions de les reunions de la Junta Directiva.
– S’inclou el mecanisme per al vot electrònic.
– S’amplien les possibilitats de constitució dels fons econòmics.
– Es fa una correcció general del redactat en clau de gènere.

En les properes setmanes iniciarem la tasca d’adaptar el nom de l’Associació al tots els espais on apareix, logotips, imatge corporativa, web, xarxes socials, comunicacions i publicacions. 

Podeu consultar els nous Estatuts aquí