L’AAC participa a la I Cimera Contra la Corrupció

 

 

El passat 17 de juliol l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya va participar a la I Cimera Contra la Corrupció impulsada per l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció per donar per donar compliment al punt 4t. de la Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Lluita contra la Corrupció, del Ple del Parlament.

Les entitats socials, partits polítics i organismes de control de la Generalitat de Catalunya presents a la Cimera van aprovar el Pla de Treball contra les causes estructurals de la corrupció.  

L’Associació va intervenir a la Cimera per veu de la Vicepresidenta, Sra. Dolors Visa Oró, que va expressar la idea que  la feina dels arxivers és clau per assegurar l’accés a la informació i la rendició de comptes.

Podeu recuperar tota la sessió aquí, i a partir del minut 1:41:17 la intervenció de la Sra. Dolors Visa en nom de l’AAC.