L’AAC presenta 63 fitxes desenvolupades del temari específic d’arxivística

 

La vocalia de treball ha desenvolupat els darrers mesos una sèrie de productes de suport per a la convocatòria de processos selectius i oposicions, tant per a les institucions convocants com per als mateixos opositors. Fa alguns mesos presentàvem el temari específic de tècnic/a superior d’arxivística i gestió documental que pretén aportar una proposta de temes per a aquells organismes que convoquin processos selectius que es complementa amb un model de fitxa de lloc de treball

Ara us presentem els 63 temes del temari específic d’arxivística desenvolupats en fitxes individuals. Els temes han sigut elaborats per 26 autors/res, professionals de l’arxivística i la gestió documental, així com d’altres professions afins (restauració, consultoria, …), per tal que serveixin de suport a l’estudi per aquells associats que es presentin a convocatòries públiques. 

Les fitxes, estan actualitzades amb la darrera normativa bàsica i bibliografia de referència de manera que són també un suport de consulta per a la tasca diària dels professionals en actiu. 

Accediu des d’aquí a la informació general sobre el temari, i a les fitxes desenvolupades. En breu us oferirem les quatre fitxes que manquen per completar el temari.