L’AAC, soci de suport al projecte d’Interpares Archives 4.0: Artificial Intelligence of Trust in Records and Archives

 
 

Interpares Trust (ITrust) és un projecte de recerca internacional i interdisciplinari que explora qüestions relacionades amb la confiança i fiabilitat dels documents i dades en entorns digitals. El seu objectiu és generar els marcs teòrics i metodològics per desenvolupar polítiques, procediments, regulacions, estàndards i legislació, tot assegurament la confiança pública basada en les evidències, la governança i la preservació documental en el marc de la Intel·ligència Artificial.

Considerem que és estratègic per l’AAC participar en ITrust, una associació de recerca que inclou més de 50 organitzacions internacionals, públiques i privades d’arreu del món, amb experts en arxivística, gestió documental, diplomàtica, dret, informàtica, comunicació, comerç electrònic, ciberseguretat, governança de la informació i altres ciències afins.

Els objectius d’aquest projecte específic (“I Trust AI) són:

– Identificar tecnologies d’IA específiques que puguin abordar els reptes crítics dels registres i dels arxius;
– Determinar els beneficis i els riscos de l’ús de tecnologies d’IA en registres i arxius;
– Assegurar que els conceptes i principis d’arxiu informen el desenvolupament d’una IA responsable; i
– Validar els resultats de l’objectiu 3 mitjançant casos pràctics i demostracions.

Amb la nostra participació volem acostar el procés de debat i difondre els resultats del projecte als socis, mitjançant seminaris i formacions. La persona vinculada al projecte Interpares Trust és Pilar Campos, vocal de comunicació de l’AAC, que assistirà a les reunions i informarà sobre el seu desenvolupament. Amb aquest pas endavant en l’àmbit de la recerca arxivística internacional, l’AAC s’afegeix a les altres institucions catalanes que ja participen al projecte, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) i l’Ajuntament de Girona. 

Aprofitem per informar del webinar que es farà el dimarts 15: “What does AI look like when archival concepts inform its development?”, una taula rodona amb  Luciana Duranti (University of British Columbia, Canada), Muhammad Abdul-Mageed (University of British Columbia, Canada), Luigi Compagnoni (State Archives in Milan, Italy), Emanuele Frontoni (University of Macerata, Italy), Umi Moktar (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia), i Jim Suderman (Expert, Canada). https://sosarchivi.it/en/live-events-and-media/