20 anys de l’ESAGED (2002-2022)

29 novembre, 2022 - Ramon Alberch i Fugueras (Director ESAGED entre els anys 2002 i 2016)

La creació d’una Escola específica per a la docencia, la recerca i la consultoria en arxivística i gestió de documents en el marc de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-UAB és una iniciativa única arreu de l’estat espanyol i homologable amb altres escoles de referència europea.

Autoria: Arxivística i Gestió Documental – FUAB Formació.

Els dies 10 i 11 de novembre, mitjançant sengles actes duts a terme a l’Arxiu Nacional i a la Universitat Autònoma de Barcelona, se celebraven els vint anys de la fundació de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona (ESAGED-UAB). Val a dir que es va tractar d’una celebració sota dues perspectives; la primera més formal, la segona més distesa i fins i tot heterodoxa en els seus plantejaments.

Així l’acte de l’Arxiu Nacional fou presidit pel Rector de la UAB, el Dr. Javier Lafuente, amb intervencions del mateix Rector, de la Sra. Sònia Hernàndez, directora de Patrimoni Cultural de la Generalitat, la Sra. Mariona Corominas, presidenta de l’Associació d’Arxivers de Catalunya que, al seu moment, impulsà i negocià l’acord amb la UAB, el Dr. Ramon Alberch, en tant que director de l’ESAGED del 2002 al 2016 i el Sr. Francesc Giménez, president de l’Associació de professionals de l’Arxivística i de la Gestió de Documents de Catalunya en un acte conduït pel Dr. Joan Pérez Ventayol, actual director de l’Escola. En totes les intervencions es va posar en relleu la gran influència de la creació de l’Escola en el desvetllament de l’arxivística catalana, la seva contribució a la dignificació i prestigi de la professió a la societat i també la importància per al col·lectiu professional del fet de comptar amb una titulació universitària. Com a cloenda de l’acte es va poder escoltar una conferència en línia impartida per la Dra. Luciana Duranti, de la Universitat British Columbia de Vancouver, que va reflexionar sobre els reptes actuals de la professió. 

Autoria: Arxivística i Gestió Documental – FUAB Formació.

Al seu torn, l’acte celebrat a l’hotel Exe Campus a la vila universitària, fou de caràcter lúdic i humorístic i amb tres parts ben diferenciades. Una primera, en la qual, a partir d’unes preguntes orientadores presentades pel director de l’Escola Joan Pérez, varen anar intervenint de manera alterna antics professors de l’Escola: Blanca Martínez, Sònia Oliveras, Alfred Mauri i Ramon Alberch. En un to marcadament festiu es va fer esment dels atzarosos inicis de la formació en arxivística, l’impacte de la inserció dels estudis en l’àmbit universitari, un munt d’anècdotes viscudes en aquests vint anys i finalment una reflexió optimista sobre el futur de l’Escola i la formació del sector. Seguidament, sota la conducció i impuls de l’Alan Capellades, es va obrir un torn d’intervencions en el concurs batejat com a “Passa la Grapa” on seguint la línia del conegut concurs  televisiu  “Pasapalabra”, es plantejà un joc de preguntes a dos grups d’antics alumnes que havien de contestar qüestions referides a l’arxivística. El primer grup era format per Ariadna Gau i Raimon Nualart i el segon per Martí Villanueva i Ariadna Selva. 

Autoria: Arxivística i Gestió Documental – FUAB Formació.

Per cloure l’acte es va oferir un homenatge de reconeixement a tres professors que porten vint anys dictant classes sense interrupció: la Dra. Marta Franch, el Dr. Pere Guiu i la Dra. Remei Perpinyà. També es va lliurar el premi al millor treball de Màster de recerca a Núria Cañellas per part de Francesc Giménez, president de l’Associació i el títol del mestratge als estudiants de la darrera promoció. Un emotiu audiovisual amb intervencions de persones vinculades a l’Escola des del sector acadèmic i empresarial i la intervenció de la Dra. Maria Valdés, vicerectora d’Estudis i Innovació Docent va cloure l’acte que va ser seguit per un nombrós públic (1).    

En tots dos actes va quedar palès l’impacte que suposà al seu moment la creació de l’Escola en l’àmbit professional, però sobretot en l’aspecte de potenciació de la professió a l’administració i l’empresa. Cal tenir present que fins a l’inici del mestratge impulsat per l’Associació en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB els anys noranta del segle passat amb edicions consecutives a Barcelona, i més tard a Girona, Lleida i Tarragona, el panorama de la formació en arxius de caràcter universitari era desolador. Es tractava d’un sector atomitzat, fonamentat en l’autoaprenentatge, i que encara era tributari d’una visió historicista dels arxius. Així, les successives juntes directives de l’Associació del 1986 al 2002 varen maldar, tant en l’àmbit nacional com estatal, a promoure un programa de formació que fes realitat el lema d’una de les jornades dedicades a aquesta temàtica: “L’arxivística, d’ofici a ciència”. 

En realitat, la creació de l’Escola fou el resultat d’un projecte col·lectiu que donava resposta a un clam del sector professional que entenia la importància de posar fi a l’anomalia de ser una professió mil·lenària sense titulació universitària. I fou possible no només per l’escalf del sector professional, sinó també per la col·laboració fructífera entre la UAB i l’Associació professional. En aquest sentit, cal remarcar que la creació d’una Escola específica per a la docència, la recerca i la consultoria en arxivística i gestió de documents en el marc de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-UAB és una iniciativa única arreu de l’estat espanyol i homologable amb altres escoles de referència europea com l’Escola de Marburg a Alemanya o l’Escola d’Amsterdam a Holanda.  

Vist amb la perspectiva que fes el pas d’aquests vint anys, cal assenyalar algunes apostes que es varen fer al seu moment i que ara s’han mostrat ben encertades. La primera era situar els estudis en l’àmbit d’una Fundació, la qual cosa li conferia un dinamisme i una capacitat d’actuar en l’aspecte econòmic i infraestructural notable i a la vegada l’allunyava del perill que en aquells moments podia suposar adscriure l’Escola a Facultats i departaments de la mateixa universitat que per la seva adscripció específica a un sector docent podia distorsionar la imperiosa necessitat de visualitzar el caràcter integrador i transversal de la ciència arxivística. Per tant, gestió autònoma i eficient, amb la realitat d’unes titulacions acreditades per la UAB, tant en els mestratges com en els postgraus, el doctorat i els cursos d’especialització. 

Una segona aposta que ha estat central en l’èxit de l’Escola va ser apostar des del primer minut per oferir una ambiciosa oferta de pràctiques que ha permès als/les estudiants, d’una banda, introduir-se de manera directa en el món del treball i poder aplicar en una organització real els coneixements adquirits i, de l’altra, assolir que fossin retribuïdes de manera que ajuda a pal·liar els costos econòmics dels estudis. 

I una tercera i darrera aposta ha estat erigir-se en una institució d’excel·lència. N’és prova la pluralitat de titulacions ofertes, el fet que l’ESAGED fos la primera organització en l’àmbit mundial en ser certificada en la moderna ISO 30301 de sistemes de gestió per a  documents el 2013 i també que fos una institució pionera en assolir l’acreditació del mestratge com a títol oficial en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior esdevenint un referent i model d’acompliment dels requisits  exigibles per l’ANECA dins de la mateixa UAB. 

Hi ha molts altres fets que es podrien ponderar com iniciatives fructíferes assolides en aquests vint anys (2) però per raons d’espai hem escollit aquelles que ens semblen més decisives. En tot cas cal remarcar que actualment la funció docent de l’ESAGED es palesa en els centenars de professionals integrats en administracions i empreses de Catalunya, l’Estat i la Unió Europea, el reconeixement creixent de la funció social de la professió i l’estímul que ha significat per a la millora de la situació de l’arxivística i la gestió de documents arreu del país. 

Autoria: Arxivística i Gestió Documental – FUAB Formació.

———–

(1) Per a qui vulgui conèixer amb més detall l’evolució d’ambdós esdeveniments i poder visualitzar imatges i l’audiovisual final, us remetem a la pàgina web de l’ESAGED on hi ha una informació molt completa. 

(2) Una mostra de l’evolució primerenca de la formació i l’Escola la podeu trobar als articles de Ramon Alberch i Miquel Casademont: “La formación en archivística”, Information World, 18 (octubre de 1993), p. 3-4; Ramon Alberch i Flocel Sabaté: “Archivists’ training in Catalonia”, INSAR Information Summary on Archives, 3(Summer 1997), p.  8; Ramon Alberch, Joaquim Borràs, Laureà Pagarolas i Remei Perpinyà: “El programa d’estudis universitaris en arxivística, una proposta”, Lligall,13 (1998), p. 273-296;   Ramon Alberch, Alfred Mauri i Remei Perpinyà: “Esaged: història d’una ambició col·lectiva”, Lligall. Revista catalana d’arxivística, 22 (2004), p. 337-355 i Ramon Alberch: “La Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una iniciativa pionera en el marco del estado español”, Memoria. V Seminario Internacional de archivos de tradición ibérica: los archivos al servicio de la sociedad. San José: Archivo Nacional, 2008, p. 273-280.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *