ArxiRuta: Arxiu-Biblioteca del Pavelló de la República

21 octubre, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Visitem un dels arxius-biblioteca més importants del món sobre la Segona República, la Guerra Civil, l’exili, el franquisme i la transició espanyola.

Exterior de l’edifici

Presentació

El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (BPR) correspon a un Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona, es troba ubicat a la ciutat comtal i la seva responsable és M. Lourdes Prades Artigas.

Història

El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República es creà l’any 1996 amb el trasllat de la documentació del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (UB) i la Fundació Josep M. Figueras (Barcelona). Forma part dels diversos CRAI Biblioteques de la Universitat de Barcelona.

La Biblioteca i l’Hemeroteca estan gestionats com la resta de Biblioteques de la UB: Catàleg UB: (https://cataleg.ub.edu/ ) i CCUC (http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat#bannertop). Pel que fa a l’arxiu, els instruments tècnics segueixen un model propi (taula de classificació, tipologia documental, instruments de descripció, bases de dades locals …).

Fons documentals

La BPR custodia 207 fons documentals, des del segle XIX fins l’actualitat. Els més rellevants són els que tenen material sobre la Segona República i la Guerra Civil. Aquests fons documentals també permeten la recerca de l’exili, el franquisme i la transició espanyola. A més del sovietisme i la història política internacional del segle XX, especialment rellevant en relació a la Segona Guerra Mundial.

Disposa d’una gran varietat de formats i de tipologies documentals, entre les que destaquen: monografies i opuscles, revistes, cartells, paper moneda, segells, banderins, adhesius, material audiovisual i les col·leccions digitals diverses sobre el Pavelló de la República i la fàbrica Pegaso (ENASA) de Barcelona. També cal esmentar la col·lecció especial Biblioteca Xavier Vinader.

Exposició de cartells a les escales d’accés

L’Arxiu de la Biblioteca Pavelló de la República està integrat per les col·leccions del Centre d’Estudis Històrics Internacionals i la Fundació Figueras. Es tracta de documentació original cedida per partits polítics, organitzacions obreres i sindicals, entitats socials, institucions i particulars.

Personal

Pel que fa al personal, hi treballa la directora del CRAI, 3 bibliotecàries i una tècnic d’arxiu, que compten amb l’ajut de becaris (estudiants de màster o grau de la Facultat d’Història (UB i UAB) i, esporàdicament, d’algun Erasmus.

Edifici i dipòsits

El centre documental es troba ubicat en l’edifici emblemàtic del Pavelló de la República, propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, l’Ajuntament encomanà  als arquitectes Antoni Ubach, Miquel Espinet i Juan Miguel Hernández León, una rèplica del Pavelló de la República que s’havia presentat a l’Exposició Internacional de París de 1937 i que va ser destruït en acabar aquesta.

L’Arxiu de la BPR disposa d’un dipòsit de 60 metres quadrats.

Serveis

La BPR ofereix consulta de material in situ, consulta dels inventaris dels fons, diversos recursos web, consulta en línia de documents digitalitzats, cerques a mida i assessorament en la recerca, reproducció de documentació i préstec de material per a exposicions, formació d’usuaris, visites a la Biblioteca i a l’edifici del Pavelló de la República, col·laboració amb els mitjans de comunicació, etc.

Aquests serveis van adreçats a estudiants, investigadors i a tothom en general que tingui un interès per a la història contemporània de Catalunya i de l’Estat espanyol. Només es cobren les reproduccions de material per a publicacions, exposicions, etc: 15 euros per imatge, en el cas d’administracions públiques, i 30 euros per imatges, si es tracta d’institucions privades.

Tenen presència a nombroses xarxes socials:

Blog https://blocpavellorepublica.ub.edu/

Twitter https://twitter.com/bibrepublica

Flickr https://www.flickr.com/photos/pavellorepublica/

Pinterest https://www.pinterest.es/bibrepublica/

Instagram https://www.instagram.com/craipavello/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCuF79DoafmHgxYeyo5ReoZg

Gestió documental/projectes

El centre disposa de diverses bases de dades per a gestionar totes les tipologies documentals de l’arxiu.

Ha participat en diversos projectes:

Memòria Digital de Catalunya:  (http://mdc1.csuc.cat/)

Museu Virtual de la UB (http://www.ub.edu/museuvirtual/index.php)

SIDBRINT (http://sidbrint.ub.edu/ca)

Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu/dspace/)

Guies temàtiques a Tagpacker (https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica/guies-tematiques-exili

Elaboració d’una Memòria anual d’activitats: (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/43296/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Universitat+de+Barcelona.+CRAI+Biblioteca+del+Pavell%C3%B3+de+la+Rep%C3%BAblica)

És d’especial rellevància el Portal per a posar a disposició de la ciutadania la col·lecció d’imatges digitals procedents del seu fons documental. Des de 1997, nombroses institucions i entitats, del país i d’arreu, han sol·licitat reproduccions de cartells, documentació d’arxiu, fotografies, premsa i altre tipus de material per documentar exposicions, programes de televisió,  pel·lícules i publicacions diverses. El resultat d’aquesta activitat són més de 10.000 imatges sobre la Segona República, la Guerra Civil, l’Exili, el Franquisme i la Transició, que a través d’aquest portal volen donar a conèixer de tothom. (http://www.ub.edu/imatgespavello/)

Peculiaritats

El que diferencia aquest arxiu de la resta és que es tracta d’un centre especialitzat en la història, fonamentalment política i social de Catalunya i l’Estat espanyol, des de finals del  segle XIX fins a l’actualitat.

La principal peculiaritat és que custodia una tipologia documental difícil de trobar (fulls volants, cartells, adhesius, segells, banderins, paper moneda, segells, material divers…) reunida en un sol arxiu. Amb l’afegit que comparteix en el mateix espai una biblioteca i hemeroteca especialitzades en la mateixa temàtica.

Visió Professió

Pel que a la situació actual de l’arxivística, creuen que cal donar més visibilitat i projecció als arxius per tal de sensibilitzar les institucions i la societat de la importància de la nostra professió. Pel que fa als centres, cal més interrelació entre els diferents arxius, especialment entre els que depenen de la Generalitat de Catalunya i els que depenen d’altres institucions, com és aquest cas. El Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya sembla que pot solucionar en part aquesta problemàtica.

Finalment, creuen que per millorar els arxius cal dotar-los de més recursos humans, econòmics i en noves tecnologies i millorar l’accés públic a la informació per tal de complir amb la legislació sobre transparència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *