ArxiRuta: Arxiu Central Administratiu de la Delegació del Govern a Lleida (AADGL)

6 abril, 2020 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem un arxiu producte de la restauració democràtica i de la descentralització catalana.

Presentació

L’Arxiu Central Administratiu de la Delegació del Govern a Lleida (AADGL) depèn del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, és dirigit per M. Carme Capdevila i Guarro i es troba a la capital del Segrià.

Recepció de l’Arxiu

Història

L’Arxiu Administratiu es constitueix a partir de la documentació generada per la Generalitat de Catalunya a Lleida des de la seva restauració, l’any 1978. Es creà l’any 1996, moment a partir del qual ingressà la documentació de manera paulatina. 

Amb anterioritat a la seva obertura, la documentació es guardava en els propis arxius de gestió dels Serveis Territorials a Lleida. Però atès que la documentació anava incrementant i que no hi havia espai per encabir la que es generava o es rebia, es va decidir crear oficialment, a través del Decret 76/1996, de 5 de març, la figura dels arxius centrals administratius  de les delegacions del Govern a Girona, Tarragona i Lleida.

Fons documentals

L’Arxiu custodia únicament el fons propi de la Generalitat de Catalunya a Lleida. Aquest inclou la documentació dels 13 departaments que actualment estan representats a la ciutat: Presidència, Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Interior, Educació, Sanitat, Territori i Sostenibilitat, Cultura, Justícia, Treball Afers Socials i famílies, Empresa i Coneixement, Polítiques Digitals i Administració Pública, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pel seu volum, els documents més rellevants són els dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i Empresa i Coneixement. Aquests fons permeten investigar l’acció i la descentralització de les funcions de la Generalitat a les Terres de Lleida. Finalment, afegir que els documents més antics daten d’inici del segle XX.

Documents del fons de la Delegació del Govern a Lleida o dels Serveis Territorials de Lleida

Personal

L’equip humà de l’arxiu el formen tres persones: una tècnica superior, una auxiliar administrativa i una subalterna.

Edifici

Es troba ubicat en una nau industrial, amb les mesures i adaptacions necessàries per a funcionar com arxiu. Consta de nou dipòsits amb capacitat per 8.500 metres lineals.

Dipòsits de l’AADGL

Serveis

Els principals serveis que ofereix són el préstec de documents a la pròpia administració, la consulta i reproducció a la ciutadania, l’organització i col·laboració en exposicions i l’assessorament en la gestió documental, el seu tractament i la seva preservació. La majoria d’aquests serveis van adreçats a la pròpia administració de la Generalitat.

Tenen presència a la xarxa per mitjà de la web corporativa (https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/gestiodocumental/gdgencat/aca/delegacions/lleida/) i en el blog del GALL – Grup d’Arxivers de Lleida (https://gruparxiverslleida.wordpress.com/ ).

Gestió documental

La gestió  de l’arxiu és digital des de gener de 2017. La documentació forma part del sistema de gestió documental corporatiu de la Generalitat. L’arxiu col·labora en els projectes de gestió documental, malgrat que encara hi ha molta feina a fer, cada cop hi ha més processos digitals. Ara per ara cal consolidar la transició al món digital i afrontar el canvi global cap a l’Administració electrònica.

Peculiaritats

La gran peculiaritat que suposa la creació d’aquests arxius, primer el de Girona després el de Lleida i el de Tarragona, i recentment, el de Terres de l’Ebre, és que aglutina tota la documentació que genera la Generalitat, en tots els seus departaments, en un mateix arxiu. Per tant, a través d’aquests arxius administratius podem tenir una visió transversal de la nostra administració. I aquí rau la seva singularitat i la seva importància.

Entre les principals diferències cal destacar que l’Arxiu depèn d’un Departament de la Generalitat però dona servei a la resta de departaments de la Generalitat a Lleida: assessorament en gestió documental, formació, préstec i consulta de documents, preservació i custòdia de la seva documentació.

Visió Professió

La directora Carme Capdevila creu que com a professió ens trobem en un moment molt important de canvi. Hem de ser capaços d’adaptar-nos i fer un pas endavant per fer-nos visibles. Estem abocats a un món nou: l’oficina sense papers. Vist el canvi en l’àmbit tecnològic, cal tenir la ment ober­ta a idees noves per tal de ser capaços d’oferir solucions a les velles demandes de sempre: resoldre dèficits d’informació i garantir la preser­vació dels documents. Ara per ara cal consolidar la transició al món digital i per tant estem davant d’un nou repte: afrontar el canvi cap a l’Administració electrònica. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *