ArxiRuta: Arxiu Comarcal de la Segarra

18 novembre, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem l’Arxiu Comarcal de la Segarra, un centre que es troba dins una gran Universitat.

Presentació

Avui visitem l’Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG) situat a la localitat de Cervera. És titularitat de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel Consell Comarcal i dirigit per Dolors Montagut Balcells. 

Foto: Façana de l’edifici on es troba ubicat l’Arxiu

Història

Es creà el 20 de gener de 1982, per mitjà del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cervera. 

Anteriorment, la documentació es guardava a l’antic Arxiu Històric de Cervera (des dels anys 30), al carrer Major de la ciutat. Aquí també estigué l’Arxiu Comarcal des de 1982 fins a 1988. El 6 de febrer de 1988 s’inaugurà la seu actual de l’ACSG a l’edifici de la Universitat de Cervera. 

Fons documentals

L’Arxiu custodia un gran nombre de fons documentals, concretament 177. Entre els més rellevants trobem el del Districte Notarial (s. XIV – 1918), el de l’Ajuntament de Cervera, els fons de 15 ajuntaments de la Segarra, el fons personal d’Agustí Duran i Sanpere i la col·lecció Faust de Dalmases.

Aquests permeten un ampli ventall de possibilitats d’investigació atesa la seva cronologia i la diversitat de temàtiques. Els documents més antics corresponen als primers pergamins (1072) del fons municipal de Cervera i llibres de Consells; comptes de la Confraria de Sant Joan i Sant Eloi (s. XIII), i manuals notarials (s. XIV).       

Personal

Pel que fa al personal que hi treballa, es concreta en dues persones. La directora, arxivera del cos de la Generalitat, i una administrativa del Consell Comarcal.

Edifici

L’Arxiu té el privilegi d’estar ubicat en l’edifici històric de la Universitat de Cervera (s. XVIII), tot i les mancances que aquest fet condiciona.

Està equipat amb dos dipòsits de prestatgeria convencional, que tenen una capacitat per 1.700 metres lineals, més els mobles arxivadors per a documents de gran format (planeres). Disposa d’aparells de control digital de les variables de temperatura i humitat, en cas de necessitat, es poden aplicar mesures correctores mitjançant aparells específics.

Foto: Sala de consulta i dipòsits de l’Arxiu

Serveis

Els diferents serveis que ofereix l’ACSG són: consulta de fons documentals, biblioteca i hemeroteca; accés en línia a instruments de descripció, documents i hemeroteca local a través d’Arxius en línia (http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat) i Xac-premsa (http://xacpremsa.cultura.gencat.cat); assessorament documental i bibliogràfic a ciutadans, investigadors i administració local; digitalització de documents; visites guiades a l’arxiu per a centres d’ensenyament i altres grups, exposicions i mostres, jornades de portes obertes, etc.

Foto: Visita guiada a l’Arxiu

L’Arxiu també es troba present en algunes de les xarxes socials més conegudes, Facebook i Twitter, amb el nom d’usuari @acsegarra1

Projectes

Un dels principals projectes és la gestió del Dipòsit d’Arxius de Cervera (DAC), amb fons de la demarcació territorial de Barcelona: Agricultura, Servei Nacional de Productes Agraris (SENPA), Delegació Provincial d’Hisenda, Gerència del Cadastre, Institut Nacional d’Estadística, Fons Judicials Socials i Organització Sindical Espanyola.  

Un altre projecte a destacar és la digitalització de fons municipals i parroquials. D’altra banda, queda pendent ingressar els fons dels ajuntaments que encara no es troben custodiats adequadament.

Peculiaritats

L’Arxiu Comarcal de la Segarra forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, en conseqüència, comparteix molts trets característics amb aquests centres. 

El que diferencia  aquest arxiu és el fet de gestionar el Dipòsit d’Arxius de Cervera i la rellevància de la documentació històrica que conserva, destacant les sèries del fons notarial i del fons municipal de Cervera.

Visió Professió

La directora creu que la situació actual de l’arxivística requereix un rol canviant de la professió i en constant adaptació i aprenentatge davant els nous reptes: Tecnologies de la Informació i la Comunicació, administració electrònica, dades obertes… En conseqüència, el que caldria millorar són els recursos destinats al sector.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *