ArxiRuta: Arxiu Comarcal del Garraf

31 desembre, 2022 - Íngrid Gómez Rodríguez, directora de l’Arxiu Comarcal del Garraf (ACGAF) i Sergi Borrallo Llauradó, Consell de Redacció de la DaDa

Avui visitem un arxiu comarcal molt actiu que celebra el seu 25è aniversari

Presentació

L’Arxiu Comarcal del Garraf (ACGAF) es troba ubicat a la plaça Font i Gumà, s/n, a l’emblemàtic Castell de la Geltrú a Vilanova i la Geltrú. La seva directora és Íngrid Gómez Rodríguez, la titularitat de l’equipament correspon a la Generalitat de Catalunya i la gestió es coordina entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Façana de l’Arxiu Comarcal del Garraf, castell de la Geltru

Història

L’Arxiu Comarcal del Garraf es va crear l’any 1997 arran d’un conveni signat el 22 d’octubre entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les seves instal·lacions es van inaugurar el 9 de desembre de 1997, enguany se celebra el seu 25è aniversari. L’Arxiu Comarcal del Garraf forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) del Departament de Cultura.

El nucli originari de l’arxiu és la documentació de l’Arxiu Històric Municipal de Vilanova i la Geltrú. Abans del seu trasllat al Castell de la Geltrú, el fons municipal es trobava a les dependències de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Allà s’havia traslladat, de manera provisional, des de les dependències de l’Ajuntament i es va elaborar un primer inventari. Ja en aquesta època diferents particulars i associacions van fer donació dels seus fons a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Fons documentals

L’ACGAF custodia actualment 158 fons documentals. Cal destacar el fons municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb sèries molt completes des del segle XV; el fons de la Cort del Batlle (1312-1836), el fons del districte notarial de Vilanova i la Geltrú, amb protocols de diferents notaries de la comarca (1560-1995), així com els fons judicials. Conserva també importants fons d’associacions i fundacions (FAC, Agrupació de Balls Populars, Comissions Obreres Garraf, PSUCTeatre PrincipalFoment Vilanoví); fons comercials i d’empreses (Fàbrica Fènix “De la Rambla”, Fàbrica “ca l’Escoda”, Fàbrica Pirelli, Diari de Vilanova); així com un variat conjunt de fons patrimonials, personals i col·leccions. Entre els documents més antics destaquen el llibre de registre de la Cort del Batlle de 1312, Comptes del Clavari, Acords del Consell del segle i protocols notarials, documentació que abraça els segles XV i XVI. 

Cal posar en relleu la importància dels fons fotogràfics que conserva l’ACGAF, un volum de més d’1.000.000 d’imatges en diferents suports i formats. Fotografies de Ramir Horro, Jordi Mas, Alfonso Foradada, Joan i Ramon Bellmunt, Francesc Ferrer i Ferret, Vicenç Carbonell i Virella, entre d’altres. Instantànies que permeten resseguir l’ànima de la ciutat i són testimoni de l’evolució i la transformació urbanística, social i cultural de Vilanova i de la comarca del Garraf. 

Llibre d’Actes del Consell de l’Ajuntament de Vilanova, 1625-1650. Foto: Bob Masters

Personal

L’equip humà de l’Arxiu està format per 3 persones. Íngrid Gómez és la directora i pertany al cos d’arxivers de la Generalitat; Silvia Manuel és tècnica d’arxiu i Mª Carmen Rodríguez, administrativa, ambdues personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   

Edifici

La seu principal de l’Arxiu es troba en un emplaçament privilegiat, al cor del barri de la Geltrú, al conegut Castell de la Geltrú.  Un edifici històric que permet la proximitat amb la ciutadania. El Castell disposa de 6 dipòsits de documentació, 4 armaris de planeres i 1 moll de càrrega i descàrrega. 

D’altra banda, l’ACGAF també disposa d’una altra seu, coneguda com la Secció de documents contemporanis. Atès que l’edifici del Castell de la Geltrú no podia albergar la totalitat del volum de documentació que forma part dels fons de l’ACGAF, l’any 2010 es va inaugurar l’edifici de nova planta, situat als afores de Vilanova. Aquest nou espai realitza la funció de dipòsit documental i ha permès que l’Arxiu augmentés en 7.000 ml la seva capacitat. Consta de 3 dipòsits per documentació textual (1 d’ells encara no està equipat amb prestatgeria) i 2 dipòsits destinats a documents audiovisuals.

Els dipòsits de documents textuals no es troben equipats amb un sistema de climatització específic, però es controlen les condicions mediambientals amb deshumidificadors, control de temperatura i ventilació.

Dipòsit de documentació del fons notarial

Serveis

Els serveis que es presten des de l’ACGAF van adreçats als ciutadans en general, als estudiants, als investigadors, i les administracions dipositàries. Entre els principals serveis que s’ofereixen destaquen: la consulta presencial i telemàtica; l’accés a la documentació en línia a través del portal Arxius en Línia i Xac Premsa; l’accés a la biblioteca i hemeroteca auxiliar, la reprografia de documentació; el servei de consulta i préstec a les administracions dipositàries de documentació; el suport a l’administració local en termes d’arxiu;  l’assessorament als usuaris presencials i remots; les visites didàctiques del PAE (Programa d’Animació Educativa) i la realització d’exposicions i activitats en el marc de la difusió dels fons documentals custodiats.

L’ACGAF està molt present a les xarxes. Disposa de pàgina Web, de perfil d’Instagram @acgarraf i Twitter @acgarraf, així com de pàgina de Facebook i una llista de vídeos al canal de YouTube.

Sala de consulta de l’ACGAF

Gestió documental

L’arxiu disposa, d’una banda, de les eines pròpies de gestió documental del Departament de Cultura i, d’una altra, del programari específic d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La implantació de la tramitació electrònica és elevada a l’Ajuntament i l’arxiu treballa i col·labora activament en aquest àmbit. Entre els diferents projectes en els quals l’arxiu ha participat destaquen la creació del Quadre de classificació de l’Ajuntament de Vilanova; el Calendari de Conservació; l’Ordenança municipal d’Administració Electrònica i l’Arxiu electrònic, amb la implementació total als departaments de la institució.  Així mateix, l’arxiu també està desenvolupant línies de col·laboració i suport en la gestió documental del Consell Comarcal del Garraf i a altres ajuntaments de la comarca, entre ells Olivella. 

També cal posar de manifest que l’arxiu forma part de la Comissió de Memòria Històrica de Vilanova i la Geltrú, i en aquest marc de participació executa el programa de digitalització de documentació del període de la Guerra Civil amb la finalitat de posar a l’abast de la ciutadania la consulta en remot de la documentació.  

Peculiaritats

Potser un tret distintiu respecte altres arxius comarcals és que es tracta d’un arxiu d’una comarca relativament petita, d’extensió reduïda, però alhora molt activa. L’ACGAF compta amb importants i grans fons ingressats, i amb el pas dels anys ha esdevingut un dels arxius comarcals amb més fons fotogràfics. Tenint en compte la importància de la fotografia l’any 2006 es va encetar la col·lecció Els nostres fotògrafs, una publicació que disposa de 7 volums i que permet conèixer i difondre l’obra dels diferents autors dels quals es conserva el seu llegat a l’ACGAF. El darrer volum de la col·lecció es va presentar amb gran èxit d’assistència, el passat dia 16 de desembre. Està dedicat a Ramir Horro, per homenatjar la figura del popular fotògraf vilanoví amb les instantànies de 1968 a 1980. 

També cal destacar que, tot i les vicissituds viscudes amb el pas dels segles, el fons de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es conserva des de la creació al segle XV fins a l’actualitat, incloent-hi part de documentació del període de la Guerra Civil, amb la importància que suposa per a la recerca, l’estudi i difusió de  la història de la ciutat. 

Una altra peculiaritat és disposar de 2 seus; l’històric del Castell de la Geltrú, arrelat al territori i que disposa d’una Sala de consulta acollidora i de gran bellesa i la seu de Secció de documents contemporanis, ubicada als afores de la ciutat, on es custodia la documentació administrativa de les darreres dècades del segle XX en endavant,  i suports especials, en concret les cintes de la televisió local Canal Blau TV. 

Col·lecció Els nostres fotògrafs, posant el valor en els fons fotogràfics

Visió Professió

Segons la directora Íngrid Gómez, la situació actual d’innovació tecnològica de la societat ha provocat que l’arxivística i els arxivers estiguem en constant transformació, adaptant-nos als canvis tecnològics. 

És necessari que les administracions i institucions responsables dels arxius els dotin amb recursos tecnològics i de personal, amb perfils professionals especialitzats, per poder desenvolupar correctament el ventall de tasques que es duen a terme als arxius. 

Ingressar fons documentals, descriure la varietat de documentació, digitalitzar, preservar, difondre, atendre visites, desenvolupar projectes d’administració electrònica, participar de la governança i gestió de dades de qualitat amb eines interoperables, executar el pressupost, entre altres tasques. 

Així mateix, cal continuar treballant en la constant pedagogia de fer veure el benefici i el retorn social que té per a la societat l’existència dels arxius i la bona gestió de la informació. Els arxivers som uns privilegiats que professionalment ens dediquem a allò que ens apassiona. Hem de continuar transmetent la importància de la nostra professió, dignificant els estudis d’arxivística i visibilitzar-nos per a la societat. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *