ArxiRuta: Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

8 novembre, 2021 - Fernando Lázaro Ochoa (Director de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà) i Sergi Borrallo Llauradó (@laDaDa_AAC)

Avui visitem un arxiu de creació recent amb una gran vocació professional

Presentació

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (ACPJ) es troba ubicat al carrer Mercadal, 19 (Casa Sullà)  de Tremp. El seu director és Fernando Lázaro Ochoa i la seva titularitat i gestió correspon al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Exterior de l’edifici de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Història

L’Arxiu es va inaugurar el 12 de febrer de 2009. Anteriorment, la documentació era custodiada en diferents edificis segons la titularitat dels fons documentals. Els més importants el Fons de Districte Notarial de Tremp i el mateix arxiu de l’Ajuntament de Tremp estaven custodiats en un vell edifici al costat de l’avui Hospital de Tremp i actual centre de diàlisi.

L’ACPJ forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) i s’organitza d’acord amb les seves pautes. Es basa en les divisions tradicionals i clàssica que tot arxiu comarcal o històric segueix, diferenciant la tipologia de document segons les característiques i funcions del seu titular.

Fons documentals

En l’actualitat es custodien 143 fons documentals, a més d’altres com a fons de complement.

Per citar algun exemple dels més rellevants, el més mediàtic i consultat és el fons del Districte Notarial de Tremp, des del segle XVI al 1921, on moltíssims pallaresos poden trobar documentació sobre els seus avantpassats, un fons força seriat i ben conservat i inventariat. Altres fons de titularitat privada seria la Col·lecció de documents de Casa Josep de Vilamolat de Mur, una col·lecció de documents de diverses procedències rescatades de les flames a la passada guerra civil.

El fons notarial té infinites possibilitats d’investigació: genealogia, compravendes, encants, testaments, capítols matrimonials, i una llarg etc. Especialment rellevant per analitzar la microhistòria, especialment la pallaresa del Jussà i municipis de la Ribagorça com Vilaller i el Pont de Suert.

Pel que fa als documents més antics, cal comentar que l’antiguitat és un grau, però no ho és tot en l’arxivística. Destaca un bocí de bíblia, procedent de Conques o d’Orcau, datat pel professor Jesús Alturo i Perucho a la 2a meitat del segle XI, probablement originària de la Seu d’Urgell. També es conserva un pergamí de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Tremp, datat l’any 1125 on Bernat, bisbe d’Urgell, cedeix alous i drets de pastura, moltura i altres a Talarn, Galliner i llocs propers, a diversos particulars, de mides 59 x 56 cm.

Pergamí número 15 de l’Arxiu Municipal de Tremp, any 1346

Personal

L’equip humà de l’ACPJ es concreta amb un tècnic, que exerceix la direcció, i un administratiu a mitja jornada per 4 mesos.

Edifici

Es tracta d’un edifici de nova planta, totalment reformat i modern que pertanyia antigament a l’antiga Casa Sullà, una nissaga ben arrelada a Tremp, passant per caserna de guàrdia civil, sastreria Pons, i altres utilitats. Va ser enderrocat del tot per a construir de nova planta l’actual Arxiu Comarcal.

L’Arxiu disposa de quatre dipòsits documentals amb capacitat per a 5.000 metres lineals. Estan equipats amb aparells de climatització que permeten garantir la temperatura i la humitat relativa controlada els 365 dies de l’any, també amb un sistema de prevenció d’incendis HFC 227 EA.

Sala d’actes

Serveis

Els serveis que presta l’ACPJ són els clàssics i necessaris: préstec a titulars de fons, reproduccions, digitalitzacions, reproduccions per a usuaris, visites guiades concertades a escolars, exposicions, edicions de llibres, beca de recerca Mossèn Jesús Castells i Serra, etc.  Aquests estan adreçats als titulars dels fons, públic en general i a escolars de secundària i batxillerat de la comarca.

Per a més informació sobre l’Arxiu i els serveis podeu visitar el seu lloc web: https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/pallars_jussa

Sala de consulta

Projectes

Alguns dels projectes destacables de l’ACPJ són la beca de recerca Mn. Jesús Castells, que té un àmbit comarcal i que aquest any ha celebrat l’11a edició; els documents escollits de l’Arxiu; el servei pedagògic de l’Arxiu, que inclou visites, exposicions, cursos, tallers, etcètera, i la commemoració l’any 2009 dels 10 anys de l’Arxiu Comarcal.

Exposició fotogràfica en relleu

Peculiaritats

Preguntem al director què diferencia el seu arxiu de la resta i ens contesta que és una pregunta trampa. Ens dóna una resposta sense comparar-se amb la resta de companys i descrivint les seves característiques: eficàcia, eficiència, proximitat, disponibilitat, professionalitat, passió, tracte proper senzill, etc. 

Visió Professió

El Fernando Lázaro ens comenta que la professió d’arxiver i de gestor cultural t’ha d’agradar i l’has d’estudiar i practicar, és una professió vocacional que a banda requereix dedicació, generositat i voluntat de servei públic. Tots ho som! Evidentment el cotxe potser és el mateix, però les qualitats del conductor són pròpies, innates, i no tots els arxivers/res ho som, d’iguals. Cada arxiver té la seva forma de ser, i en funció d’aquesta manera i la predisposició i ganes de treballar, poden suplir altres mancances.

També ens comenta la seva visió sobre la situació actual de l’arxivística. És una feina tant bonica com desconeguda pel públic en general. Cal fer més difusió i màrqueting, treballar la pedrera, els escolars des de primària, i picar pedra a poc a poc però sense aturar-se per anar consolidant aquesta professió al segment laboral.

Evidentment, tota persona i professió que no aspira a la millora contínua no té gaire valor. Sempre s’ha de millorar, des de la formació dels treballadors, la maquinària, ordinadors, escàners, càmeres de digitalització, edifici, etcètera,… com sempre la clau… que els polítics entenguin la nostra professió i la nostra necessitat per conservar la història del passat i millorar el present. Cal que ens donin una oportunitat. I evidentment calen recursos econòmics, amb això, sempre ajuda a millorar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *