ArxiRuta: Arxiu de la URV

13 gener, 2020 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem un arxiu en fase de creixement d’una universitat amb un model descentralitzat.

Presentació

L’Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es troba ubicat al CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) del Campus Sescelades, a Tarragona, i la seva responsable és Montse Garriga Pujals.

FOTO: Edifici del CRAI Sescelades, on hi ha l’Arxiu de la URV.

Història

La Universitat Rovira i Virgili es creà l’any 1991 amb l’aprovació de la Llei 36/1991 del Parlament de Catalunya. No obstant això, hi hagueren nombrosos precedents universitaris a les comarques tarragonines. Al segle XVI es constituí la Universitas Tarraconensis que desaparegué amb Felip V, però es mantingué un centre dependent de la nova Universitat de Cervera, fins mitjan segle XIX. Des d’aquesta època fins als anys 30, la Universitat Eclesiàstica de Tarragona impartí diversos ensenyaments. A mitjans dels 50, es creà la Universitat Laboral, dependent de l’Escola de Peritatge de Terrassa. En la dècada dels 70 s’adscriu a la Universitat Politècnica de Catalunya i també es creen les delegacions de les facultats de Filosofia i Lletres i de Ciències de la Universitat de Barcelona a la ciutat de Tarragona. De manera progressiva es van incorporant diferents disciplines a Tarragona i també a Reus, fins la creació de la URV.

L’Arxiu de la URV, adscrit a la Unitat de Gestió Documental i Arxiu, va ser creat el 1997 per preservar el patrimoni documental de la URV i posar a disposició de tota la comunitat universitària i de la ciutadania en general la documentació que custodia, amb les garanties legalment establertes.

Fons documentals

L’Arxiu custodia 4 fons documentals: fons personal d’Antoni Rovira i Virgili, fons del mestre Pau Delclòs, fons de l’Escola Normal de Mestres de Tarragona i el fons de la pròpia Universitat Rovira i Virgili.

Tots són prou rellevants però els més extensos són els dos últims. Pel que fa a les possibilitats d’investigació, el fons de l’Escola Normal de Mestres de Tarragona en té moltes, ja que conserva els expedients d’estudiants de magisteri i tota la documentació que han generat aquests estudis a Tarragona des del 1845; el fons del mestre Pau Delclòs també és força interessant per a estudiants de magisteri, ja que va ser un visionari, molt poc reconegut, de la seva època (1898-1931).

FOTO: Documents gràfics del fons del mestre Pau Delclòs

Personal

El personal de l’Arxiu es limita a la pròpia responsable amb l’ajuda d’una estudiant en pràctiques a temps parcial.

Edifici

El Servei es troba ubicat en un edifici modern i funcional, integrat amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV, al Campus Sescelades.

Existeix un dipòsit central degudament equipat, amb capacitat per 1.400 metres lineals, i la resta d’edificis o campus tenen el seu espai dedicat a arxiu.

Serveis

Els serveis que ofereixen són: 1) suport i assessorament als serveis i unitats administratives de la URV i a altres centres de l’estructura universitària; 2) participació en la definició i implementació de les polítiques i processos d’administració electrònica a la URV; 3) servei d’atenció a consultes de documentació i requeriments d’informació, tant d’usuaris interns com externs; 4) servei de digitalització (de fotocòpies en casos puntuals), i 5) difusió cultural mitjançant la col·laboració en publicacions i exposicions, i la pròpia web. 

Per a més informació podeu consultar el seu web:

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-govern/secretaria-general/arxiu/

FOTO: Detall d’un document del fons de l’Escola Normal de Mestres (1845-1972)

Gestió documental

La URV té un grau mitjà d’implantació de l’Administració Electrònica. Molts tràmits ja es poden fer en línia, sobretot tenint en compte que els usuaris són gent, majoritàriament jove, acostumada a les TIC. S’està duent a terme la implantació d’un gestor documental per gestionar la documentació rebuda i produïda per la URV, però encara hi ha molta feina a fer.

L’Arxiu ha participat, internament, en tots els projectes de gestió documental relacionats amb l’administració electrònica. Fora de la URV, en projectes impulsats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i per la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU).

Visió Professió

Preguntem a la responsable com veu la situació actual de l’arxivística i ens respon que les administracions haurien de ser conscients de la importància i la necessitat d’implantar la gestió electrònica dels expedients i tot el que comporta l’administració electrònica, i del paper fonamental que hi juguem els arxivers i gestors de documents en la seva definició, implantació i manteniment; si es tingués aquesta consciència, hi hauria més arxivers i gestors de documents treballant a les administracions i se’ns escoltaria més. Un arxiver/gestor de documents ha de ser tan capaç de tenir cura de la conservació d’un document en format paper, com de saber definir les metadades d’un gestor documental.

La Montse Garriga creu que s’ha de millorar el fet de compartir recursos entre administracions, ja que tot està inventat. S’inverteixen molts recursos personals i econòmics en definir la implantació de l’administració electrònica quan, en realitat, seria més productiu ajuntar administracions de la mateixa tipologia i compartir necessitats i resultats. Les universitats catalanes ho fan en alguns aspectes (quadre de classificació, tipologies documentals, TAAD, programa Gestor Documental…) a través del CSUC i dona molt bons resultats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *