ArxiRuta: Arxiu General de la Diputació de Girona

4 novembre, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Visitem un arxiu amb gran varietat de fons documentals que permeten estudiar la història de les comarques gironines.

Presentació

L’Arxiu General de la Diputació de Girona (AGDGI) és gestionat per l’ens provincial, es troba ubicat a la localitat de Girona i és dirigit per M. Assumpció Colomer Arcas.

FOTO: Claustre del convent del Carme, seu de la Diputació de Girona

Història

Les primeres referències documentades de l’Arxiu de la Diputació de Girona es troben  entre els acords inicials adoptats per la corporació gironina de l’any 1822. El primer arxiver conegut és José María Esteban de Maza que, ja a l’any 1822, s’encarregava de l’arxiu.

Als anys vint del segle passat destaca la decidida intervenció arxivística de l’arxiver i bibliotecari provincial Juan Bautista Torroella que va classificar i descriure tota la documentació de l’Arxiu General.

Al llarg del segle XIX i XX han ingressat a l’Arxiu General de la Diputació de Girona la documentació de la pròpia Diputació, la del Govern Civil, la de les Juntes de Sanitat, Beneficència, Agricultura i Indústria i Comerç, així com els fons medievals i moderns dels establiments de beneficència i sanitat (Hospital de Santa Caterina i Hospici de Nostra Senyora de la Misericòrdia) que passaren a ser serveis de la Diputació arran de la Llei de Beneficència de 1849.

Durant el període de la II República i la Guerra Civil, les diputacions catalanes van ser abolides i les competències assignades a la Generalitat de Catalunya, que va establir una Comissaria Delegada a Girona, que va continuar tenint cura de l’Arxiu Provincial. Durant aquest curt període de temps es va elaborar un inventari en dos volums del fons de la corporació provincial i dels altres fons dipositats a l’Arxiu General de la Diputació de Girona.

Una vegada restablerta la Diputació provincial l’any 1939, els  Noguer i Moreno catalogarien de nou el fons de l’Arxiu General de la Diputació de Girona en una sèrie de fitxes catalogràfiques manuscrites elaborades a partir de 1943 i, a partir de 1969 i en endavant, el Dr. Jaume Marquès Casanovas va continuar la tasca de catalogació de l’arxiu.

Amb el restabliment de la democràcia, i a partir de l’any 1985, la Diputació de Girona emprèn un canvi de direcció de la seva política arxivística i inicia la modernització de l’Arxiu General sota la direcció de l’arxiver Narcís Castells  que tindrà com a objectius principals assolir unes instal·lacions adequades i començar a reunir, instal·lar i descriure tota la documentació  que es trobava a les dependències externes dels diferents serveis de la Diputació (Hospitals, Casa de Cultura, serveis de recaptació, etc.).

Amb l’arribada del s. XXI amb una nova Llei d’arxius i documents i  l’aparició de diversa normativa sobre administració electrònica,  es plantegen nous objectius, especialment,  en relació a la definició i establiment  d’un únic sistema de gestió de documents que abastarà la pròpia Diputació, els seus organismes autònoms i altres tipus d’ens o societats dependents.

Podeu visualitzar un vídeo de pocs minuts sobre la història de l’Arxiu General de la Diputació de Girona: https://youtu.be/Xr8ts6E8cmk

La documentació ha seguit els passos de la pròpia Diputació. La primera seu provincial es trobava a la Pujada del Pont de Pedra cantonada amb la Plaça del Vi, però ja a l’any 1837 s‘instal·la a las dependències arranjades com a Palau Provincial al convent del Carme (Pujada Sant Martí, 4-5) on hi roman a dia d’avui. L’any 1985 es van dipositar el fons històrics de l’Arxiu General de la Diputació a la nova seu de  l’Arxiu Històric Provincial mitjançant un conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat amb el qual la Diputació de Girona es regulen la propietat i les condicions d’aquest de gestió i servei dels documents dipositats per la Diputació de Girona.

Fons documentals

L’AGDGI custodia uns 35 fons documentals. En destaca, principalment, el propi fons de la Diputació de Girona, que inclou la documentació generada per la Diputació des de de 1822 inclosa la documentació pels serveis hospitalaris i d’assistència social des de mitjan s. XIX. També són rellevants tant per la seva antiguitat, volum i informació històrica els fons de l’Antic Hospital de Santa Caterina, la Pia Almoina i l’Hospici Provincial i les respectives col·leccions de pergamins associades.

D’altres corresponen a administracions locals (Patronat de Turisme de la Costa Brava, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada, etc), Comissaria Delegada de la Generalitat de Catalunya, Govern Civil, institucions provincials (Comissió de Regions Devastades i Reparacions, Cens Electoral, Sanitat, Protecció de la Infància i Repressió de la Mendicitat), empreses (Farinera La Montserrat i Caixa d’Estalvis Provincial), associacions i fundacions (Casa de Cultura, Germandat de Funcionaris, Conferència de Sant Vicenç de Paül…) i patrimonials (Ensesa de Girona9.

Pel que fa a les possibilitats d’investigació, el fons Diputació de Girona i el del Govern Civil són imprescindibles per a l’estudi de les comarques gironines al llarg dels segles XIX i XX. Ja sigui des del punt de vista de l’evolució de la institució, com dels serveis que ha prestat a tot el territori gironí. Els de les institucions hospitalàries i d’assistència social tenen un ampli abast cronològic. Els documents més antics són les col·leccions de pergamins de l’Hospital de Santa Caterina (1009), Ensesa de Girona (1266), Sant Pere de Galligants (1298) i l’Hospici de Girona (1361).

Personal

Al Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona hi treballen 8 persones. La cap del Servei, tres tècnics superiors, un tècnic mig, dos administratius i una auxiliar administrativa.

Edifici

L’Arxiu General de la Diputació de Girona es troba a l’edifici de l’antic convent dels carmelites calçats restaurat com a dependències administratives de la Diputació de Girona. Disposa de 5 dipòsits amb capacitat per 1.250 m/l.

FOTO: Dipòsits compactes de l’Arxiu General de la Diputació de Girona

A més una part de l’Arxiu, la més antiga, es troba a l’Arxiu Històric Provincial (arxiu de titularitat estatal gestionat per la Generalitat) en virtut del conveni establert entre la Diputació de Girona i el departament de cultura l’any 1985. Els 1.580 m/l de la Diputació ocupen un dipòsit i part d’un altre.

Finalment, l’AGDGI té 500 m/l en una empresa de custòdia externa.

Serveis

L’Arxiu ofereix un gran ventall de serveis:

Organització i gestió de fons: classificació, descripció i instal·lació de documents de la pròpia Diputació, dels seus organismes autònoms i dels seu ens dependents.

Accés als documents: consulta i informació presencial, telefònica, per correu postal o electrònic i en línia a través del web de la Diputació, reproducció de documents i orientació especialitzada en la recerca de documents. Cal destacar la consulta online del BOP històric http://www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic/ i el Programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local) http://www.arxiudiputaciogirona.cat/actual/

Conservació i protecció del patrimoni documental: col·laboració amb altres administracions i/o particulars en la protecció i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.

Difusió: publicacions, conferències, exposicions, jornades, visites guiades a la Diputació de Girona i als seus arxius, etc.

Formació: cursos, jornades, pràctiques per a estudiants universitaris, etc.

Subvencions a ajuntaments per a l’organització d’arxius, implantació sistemes de gestió de documents, recuperació d’arxius del món de l’esport a nivell municipal, restauració, digitalització, etc.

FOTO: Servei d’accés a documents digitalitzats

Gestió documental/projectes

La Diputació de Girona es troba immersa, plenament, en l’Administració Electrònica pel que fa a la fase activa.

L’Arxiu ha participat o col·laborat en l’elaboració de la Política de Gestió de Documents, el Reglament del sistema d’arxius i gestió de documents de la Diputació de Girona, en la implantació del gestor d’expedients, el programa ACTUAL, etc.

Un altre projecte destacable és l’organització del Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport,  conjuntament amb l’ICA/SPO, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya (Cultura i Esports).

Visió Professió

Preguntem a la seva directora com veu la situació actual de l’arxivística i respon que estem immersos en un món digital que abasta tant els arxius històrics com l’administració electrònica. Hem de ser capaços d’aplicar el pensament digital a les metodologies i a les teories arxivístiques per treballar còmodament ara i en el futur.

Caldria millorar la mancança general de recursos humans i materials per assolir els reptes de futur de la professió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *