ArxiRuta: Arxiu Municipal de Constantí

30 setembre, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Visitem un petit arxiu local amb gran experiència divulgativa

Presentació

L’Arxiu Municipal de Constantí (AMCO) és gestionat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Constantí i el responsable és Josep Estivill Pérez.

Façana de l’Arxiu i la Biblioteca Municipal

Història

L’Arxiu es creà l’any 2002. Anteriorment, la documentació es trobava a la Secretaria de l’Ajuntament. Pel que fa a la seva organització, compta amb tres dependències: arxius d’oficina, dipòsit central per a la documentació administrativa i arxiu històric.

Fons documentals

L’Arxiu Municipal custodia fonamentalment els fons de l’Ajuntament de Constantí i del jutjat de Pau. A banda, compta amb algunes col·leccions documentals d’associacions i particulars relacionats amb el municipi.

Naturalment, el fons més nombrós i interessant és el de l’Ajuntament de Constantí (s. XVII-XXI), amb sèries continuades a partir de mitjans dels segle XIX. Permet la investigació de la història local de Constantí. Pel que fa als documents més antics, es tracta d’un llibre de comptes del 1656 i un altre de 1732.

Personal

El personal del que disposa l’Arxiu és format únicament per un tècnic superior, que n’exerceix la direcció.

Edifici

L’Arxiu Administratiu es troba a les dependències de l’Ajuntament, en un edifici del segle XIX reformat recentment. L’Arxiu Històric està ubicat a la segona planta de l’edifici de la Biblioteca Municipal, un equipament de nova construcció inaugurat l’any 2000.

L’Arxiu compta amb dos dipòsits, per a la documentació administrativa i la històrica, que tenen una capacitat de 980 metres lineals.

Passadís d’accés a les instal·lacions de l’Arxiu

Serveis

L’AMCO ofereix diversos serveis: cerca guiada, consulta de documentació en sala, consulta en línia de documents digitalitzats, servei d’obtenció de documents, assessorament en la recerca, gestió de préstec de documentació, col·laboració amb mitjans de comunicació, etc.

Aquests van adreçats al personal de les oficines municipals, investigadors, estudiants, persones a títol particular, mitjans de comunicació, institucions, etc, i no tenen cap cost.

Podeu localitzar l’Arxiu Municipal a les principals xarxes socials: Facebook https://www.facebook.com/arxiudeconstanti i Twitter https://twitter.com/ArxiuConstanti. També disposa de web corporatiu amb tota la informació relacionada http://www.arxiudeconstanti.cat/

Gestió documental/projectes

En l’àmbit de l’Administració Electrònica, des del 2015 l’Ajuntament utilitza un programa informàtic de gestió electrònica, no obstant això, encara se segueixen obrint molts expedients en paper.

L’Arxiu ha col·laborat en nombrosos projectes, entre els que cal destacar, la digitalització del patrimoni documental, l’organització d’activitats de turisme cultural, publicacions de memòria històrica, gestió del patrimoni local, etc.

Finalment, comentar també la coordinació de dues publicacions: una de recerca sobre temàtica local i una altra, de divulgativa, sobre el patrimoni i la difusió del terme municipal. L’AMCO sempre ha dut a terme iniciatives divulgatives del seu territori: la revista Estudis de Constantí, la guia turística i cultural, els punts del llibre amb imatges del seu patrimoni, presentacions, conferències, visites i actes diversos que permeten mantenir una estreta relació amb els centres d’ensenyament locals i la societat constantinenca en general.

Publicació de la guia turística i cultural Rutes de Constantí

Peculiaritats

El principal tret diferencial de l’Arxiu Municipal de Constantí és que es troba en un poble petit, de poc més de 6.000 habitants, però que en canvi disposa d’un arxiu històric amb sala d’investigadors, la qual cosa ha permès obrir la documentació i la recerca a la població en general. Deixant de banda la seva casuística, l’AMCO destaca per l’enorme presència de les activitats de difusió cultural.

Visió Professió

El seu director ens comenta com veu la situació actual de l’arxivística. En primer lloc, creu que els arxius estan en una fase de canvi absolut, amb la migració de la informació del suport paper al suport electrònic. Això implica modificar les formes de treball de les oficines, el circuït documental, el cicle de vida, l’expurg de documents, l’accés a la informació, etc. També cal resoldre nous reptes com la conservació, integritat i autenticitat dels documents electrònics.

En segon lloc, opina que qüestions com la democratització de l’accés dels ciutadans a la informació o el reaprofitament i explotació de les dades de què disposa l’administració introdueixen nous reptes a la professió.

Finalment, la feina dels professionals canvia dia a dia sense que en siguem prou conscients: abans dedicàvem molt de temps de la jornada laboral a la classificació, ordenació i descripció dels expedients, a la seva transferència i al seu préstec temporal. Ara, en amb el document electrònic, aquestes feines les faran les computadores.

Pel que fa als aspectes que hauríem de millorar, creu que s’ha de repensar la funció dels arxius i la tasca dels professionals. A més de normalitzar o unificar la gestió documental en l’administració pública. D’aquesta manera, tots els ajuntaments podrien funcionar amb un mateix sistema de gestió documental.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *