ArxiRuta: Arxiu Municipal de Girona

2 desembre, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem un dels principals referents arxivístics de Catalunya

Presentació

L’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) és el servei especialitzat de l’Ajuntament de Girona en la gestió, el tractament i la preservació de la documentació, amb independència de la seva data, tipologia i suport. Juntament amb el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) forma part del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, depenent de l’Alcaldia. El cap del Servei és en Joan Boadas Raset.

Entrada de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Ajuntament de Girona. CRDI (Autor desconegut)

Història

L’arxiu municipal és quasi tan antic com la mateixa organització municipal de la ciutat. Fins a mitjan segle XV, la documentació es guardava al convent de Sant Francesc, lloc de reunió del govern municipal. A partir de 1454, data del primer inventari de béns de la Casa de la Ciutat, coneixem ja alguns dels documents que contenia: els llibres de privilegis, la correspondència o els comptes del clavari.

D’ençà de 1986 l’arxiu s’organitzà físicament en dues seccions en funció de l’antiguitat de la documentació: l’Arxiu Administratiu, a l’edifici consistorial, i des d’on també s’administra el sistema de gestió de documents, i l’Arxiu Històric de la Ciutat, a la placeta Institut Vell, que gestiona els documents conservats com a constància i testimoni de l’actuació municipal.

Fons documentals

L’AMGi es constitueix a partir de la documentació generada per l’Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència i, a més, incorpora la documentació dels municipis agregats el 1963: Palau-Sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter.

Atesa la funció de tutela sobre el patrimoni documental del municipi, també conserva fons de donacions de particulars i entitats privades, de caràcter personal, familiar i patrimonial, d’empreses i d’associacions, entre altres. D’un total de 80 fons i col·leccions destaquem els fons personals de Carles Rahola i Llorens, Josep M. Gironella, Miquel de Palol i Felip, Ricard Giralt i Casadesús, Josep Pascual i Prats, Joaquim Nadal i Farreras, el de l’empresa Industrias Químicas y Tartáricas (els Químics), el del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), etc.

Documentació custodiada a l’Arxiu Municipal de Girona. Ajuntament de Girona. CRDI (Erik Estany)

Personal

L’equip humà el formen 13 persones: 4 tècnics superiors, 3 tècnics especialistes de grau mitjà, 2 tècniques de grau mitjà d’administració, 1 tècnica auxiliar, 1 administrativa, 1 auxiliar administratiu i 1 ordenança.

Edifici

L’Arxiu Administratiu, situat a la plaça del Vi, té una capacitat de 1.800 ml i disposa de servei de consulta pública. L’Arxiu Històric de la Ciutat ocupa una part de l’antic convent dels caputxins, posteriorment Institut de Girona. Disposa de 20 punts de consulta en sala, d’uns dipòsits amb 2.500 metres lineals de capacitat i, també, d’una biblioteca especialitzada oberta al públic.

Serveis

A més de l’orientació en la recerca documental així com la informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i llocs de Girona, l’AMGi ofereix altres serveis com la reproducció de documentació; l’organització i col·laboració en exposicions i activitats de difusió; assessorament en la gestió de fons i col·leccions; la identificació, datació i transcripció de documents antics i visites concertades.

Escape Room de taula a l’Arxiu Municipal de Girona. Dia Internacional dels Arxius, 9 de juny de 2017. Ajuntament de Girona. CRDI (Anna Oliveras Artau)

Gestió documental

El desplegament del Sistema de Gestió de Documents s’inicià a partir de 1994 i es feu extensiu a tot l’Ajuntament de Girona l’any 2003. El pas a digital de tota la gestió municipal es feu el dilluns 16 de gener de 2017. A principi de 2019 l’Ajuntament de Girona obtingué la primera posició en els reconeixements d’Administració Digital 2018, atorgats per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants. El SGD ha estat clau també per al projecte Open Data de l’Ajuntament.

Peculiaritats

L’AMGi custodia el Llibre del Sindicat Remença de 1448, inscrit al registre Memòria del Món de la UNESCO el juny de 2013. Conté les actes de les reunions celebrades pels homes i dones de remença entre els anys 1448 i 1449 per demanar l’abolició dels mals usos davant del rei Alfons el Magnànim.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *